Small-citydev.brussels-SLRB-Petite-île-CityGate-II

CityGate II

Soort project : 

Mixte

In november 2015 kochten we de oude medicijnenfabriek van Vesdre Continental om er een grootschalig project te bouwen dat een voorbeeldfunctie vervult op het vlak van sociale en functionele gemengdheid.

Bijna tegelijkertijd kocht de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij (BGHM) de voormalige AMP-vestiging, die aan onze site grenst.

Dat bood ons de unieke kans om samen met een andere overheidsinstantie een ambitieus project te ontwikkelen dat voldoet aan de voorschriften voor ondernemingsgebied in een stedelijke omgeving (OGSO) en dat inspeelt op de uitdagingen van het Kanaalplan en het Bijzonder Bestemmingsplan (BBP) Biestebroek.

De BGHM en citydev.brussels hebben daarom een gezamenlijke overheidsopdracht georganiseerd. Zo kan de site worden aangelegd vanuit een coherente gewestelijke aanpak (optimalisering van de oppervlakten, samenhangender stadsproject) en kunnen er synergieën tussen de initiële programma’s worden gecreëerd (gedeeld gebruik van ruimten of voorzieningen).

Om de verlaten buurt van de site te doen heropleven in afwachting van de start van de werken, schakelden we de bvba Entrakt in om er een tijdelijkebezettingsproject te beheren. Die samenwerking is uitgemond in Studio CityGate, een project dat tijdelijk kunstenaarsateliers, een culturele, sociale en economische pool, collectieve voorzieningen en een skatepark herbergt.

[GALLERY]

BBP Biestebroek

 

Kenmerken van het project

Infrastructuur

  • Zo’n 397 woningen (277 sociale woningen van de BGHM en 120 geconventioneerde woningen van citydev.brussels).
  • Een Franstalige methodeschool (kleuter- en lager onderwijs en de eerste drie jaar van het secundair onderwijs) voor in totaal 1.250 leerlingen.
  • Zo’n 15.000 m² voor economische activiteiten (5.000 m² voor citydev.brussels en 9.600 m² voor de BGHM). Er komen huur- en koopruimten.
  • De nodige parkeerplaatsen voor het project.

Functionele gemengdheid staat centraal

Het winnende team, de tijdelijke vennootschap SBa/KSA/AHA/noA, trekt volledig de kaart van de functionele gemengdheid: ze ‘verstopt’ de economische activiteiten niet. Integendeel, het project maakt interactie mogelijk tussen de verschillende gebruikers van de site. Werken, wonen en leren gaan hand in hand. De integratie van gemeenschapsactiviteiten en -ruimten die publiek toegankelijk zijn, zoals cafés, een kantine, een restaurant, een bibliotheek en een sportzaal, zal het project doen uitgroeien tot een bestemming, de isolatie ervan beperken en de interactie vergroten tussen de verschillende groepen (bedrijfsleiders, werknemers, leerkrachten, leerlingen, bewoners en bezoekers). Er wordt een nieuwe stadswijk gecreëerd, en tegelijk blijft de (fysieke) band met de buurt behouden. Het project past ook in de bestaande lokale en culturele context. Het geeft ruimte aan tijdelijke bezettingsprojecten en ijvert voor de voortzetting van de activiteiten die al op de site aanwezig zijn.

Partners

  • Architecten: internationaal team dat bestaat uit noAarchitecten, Sergison Bates architects, Korteknie Stuhlmacher Architecten, Aurélie Hachez Architecte, BOOM Landscape, Group D, Détang Engineering, Antea Group, daidalos peutz en Codives, samen de tijdelijke vennootschap SBa/KSA/AHA/noA.
  • Projectontwikkelaar: /

Planning

  • Organisatie van de opdracht samen met de BGHM:  juni 2017
  • Gunning van de opdracht: augustus 2019
  • Start van de werken: februari 2022 (schatting)
  • Einde van de werken: februari 2025 (schatting)

Adres : 

Tweestationsstraat
Grondelsstraat
1070 Anderlecht
België