Skip to main content
De stad van morgen bouwen we vandaag

Ontdek in dit deel onze lopende ontwikkelingsprojecten en een selectie van een aantal recente en minder recente realisaties. U leest er ook alles over de tijdelijke bezettingen van onze gronden en gebouwen.

Al meer dan 40 jaar streven we bij de ontwikkeling van onze projecten een ambitieuze doelstelling na: functionele en sociale gemengdheid combineren en tegelijk de milieu-impact verminderen.

Functionele gemengdheid

De voorbije 45 jaar hebben we ruime expertise opgebouwd in functionele gemengdheid. In 2011 was Birmingham ons eerste project waarin we verschillende functies samenbrachten. Sindsdien maken we onze projecten alsmaar gemengder en combineren we er woningen, productieactiviteiten, collectieve voorzieningen en groene/openbare ruimten.

De bevolking van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest neemt exponentieel toe. De uitdaging is dan ook om meer woningen te bouwen en tegelijk productieactiviteiten die (qua eventuele hinder) verenigbaar zijn met een dichte stedelijke omgeving, in de stad te houden. Daarom maken we van de meeste projecten die we nu ontwikkelen, een harmonieus geheel van verschillende functies.

Sociale gemengdheid

Maar onze projecten zijn niet alleen functioneel gemengd. Door standaard-, geconventioneerde en sociale woningen in een en hetzelfde project te ontwikkelen, ontstaat er ook een sociale mix van verschillende bewoners, die er in “klassieke” vastgoedprojecten niet is.

We werken hiervoor nauw samen met andere huisvestingsactoren zoals de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij (BGHM).

Milieu-impact

citydev.brussels pionierde in de passiefbouw in Brussel: wij bouwden al volledig passieve woningen nog voor dat in 2015 verplicht werd.

Al in 2007 gaf de directie in het milieucharter een duidelijk signaal om in citydev.brussels de initiatieven te ondersteunen die meer rekening houden met de milieu-impact van de realisaties van de Stadsvernieuwing en de Economische Expansie. Sindsdien lopen de vele facetten van duurzame ontwikkeling als een rode draad door al onze projecten:

  • nulenergiewoningen;
  • ecologisch bouwen (hernieuwbare/recycleerbare materialen, moduleerbaarheid ...);
  • recyclage en exploitatie van water (bijvoorbeeld wadi’s);
  • landschapsarchitect voor elk project;
  • intensief groendak en/of moestuinen op de daken;
  • landschapsinrichtingen met inheemse planten en hoogstammen;
  • voorrang aan zachte mobiliteit (veel fietsstaanplaatsen, zone 30 ...).