citydev.brussels - Rive Gauche

Onze filosofie

In dit deel vindt u naast onze lopende ontwikkelingsprojecten ook een selectie van een aantal recente of oudere realisaties. U leest er ook alles over de tijdelijke bezettingen van onze gronden en gebouwen.

Al meer dan 40 jaar ontwikkelen we onze projecten op basis van de 3 pijlers van duurzame ontwikkeling: functionele gemengdheid, sociale gemengheid en ecologie.

Functionele gemengdheid

De voorbije 45 jaar hebben we ruime deskundigheid opgebouwd op het vlak van functionele gemengdheid. In 2011 was Birmingham ons eerste project waarin we verschillende functies samenbrachten. Sindsdien maken we onze projecten steeds gemengder.

De bevolking van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is exponentieel aan het groeien. De uitdaging is dan ook om meer woningen te bouwen en tegelijk productieactiviteiten die niet te veel geluids- en geurhinder veroorzaken, in de stad te houden. Daarom maken we van de meeste projecten die we nu ontwikkelen, een harmonieus geheel van woongelegenheid, productieactiviteiten, collectieve voorzieningen en groene ruimten.

Sociale gemengdheid

Maar onze projecten zijn niet alleen functioneel gemengd. Door standaard-, geconventioneerde en sociale woningen in één en hetzelfde project te ontwikkelen, ontstaat er ook een sociale mix van verschillende bewoners, die er in “klassieke” vastgoedprojecten niet is. We werken hiervoor nauw samen met andere huisvestingsactoren zoals de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij (BGHM).

Ecologie

citydev.brussels was een pionier op het vlak van passiefbouw in Brussel: wij bouwden al volledig passieve woningen nog voor dat in 2015 verplicht werd. Vandaag loopt duurzame ontwikkeling als een rode draad doorheen al onze projecten:

  1. nulenergiewoningen
  2. hernieuwbare en recycleerbare materialen
  3. moestuinen op de daken: gemoedelijk en lokaal
  4. biodiversiteit: landschapsarchitecten
  5. zachte mobiliteit