Skip to main content
De stad van morgen bouwen we vandaag

citydev.brussels verbindt zich ertoe om deze website toegankelijk te maken overeenkomstig deze wetgeving: Ordonnantie inzake de toegankelijkheid van de websites en mobiele applicaties van de gewestelijke overheidsinstanties en de gemeenten (Brussels Hoofdstedelijk Gewest).

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op:

Nalevingsniveau

Deze website stemt volledig overeen met de onderstaande beschrijving.

Voorbereiding verklaring

Er is een externe toegankelijkheidsaudit uitgevoerd. Die bestond uit een diepgaande analyse.

Contactgegevens

Als u vragen of opmerkingen hebt over de toegankelijkheid van onze website/applicatie, kunt u contact opnemen met:

info@citydev.brussels

Als die dienst niet reageert, kunt u contact opnemen met deze klachtendienst:

klacht@citydev.brussels

Verbeteringsplan

Een jaarlijkse audit via onze websitebeheerder.

Deze verklaring werd opgesteld op 30 november 2023.

Deze verklaring werd voor het laatst herzien op 30 november 2023.