Skip to main content

Wat zijn de voordelen van een vestiging in ons vastgoed?

Erfpacht en tarifaire modulering

We stellen onze infrastructuur ter beschikking via erfpachtovereenkomsten van 30 jaar (hernieuwbaar). De bedrijven betalen hiervoor een soort van huurgeld, de erfpachtcanon.

De erfpachtformule biedt tal van voordelen, onder meer op het vlak van registratierechten. De canon wordt berekend op basis van de venale waarde van de grond en wordt elk jaar in januari geïndexeerd. Bij hernieuwing van de erfpacht wordt de grond opnieuw geschat en de canon aangepast aan de nieuwe venale waarde.

We kunnen een vermindering van de erfpachtcanon toestaan, onder meer als een bedrijf:

  • een wetenschappelijke samenwerking aangaat met een Brusselse universiteit of hogeschool (tot 25 % korting);
  • op onze vraag faciliteiten ontwikkelt die toegankelijk zijn voor alle werknemers van de op de site gevestigde bedrijven, zoals een crèche, een snackbar of een fitnesszaal , waardoor de infrastructuur aan aantrekkingskracht wint (5 % korting en 10 % voor een crèche);
  • het gewestelijk label Ecodynamische Onderneming behaalt, dat wordt uitgereikt door Leefmilieu Brussel. Dat levert 2 % korting op per behaalde ster. Er kan dus maximum 6 % korting worden toegekend. De duur van de canonvermindering is afhankelijk van het behaalde aantal sterren (1 jaar bij een ster, 2 jaar bij twee sterren en 3 jaar bij drie sterren);
  • werk biedt aan laaggeschoolde werknemers of beroepsvorming stimuleert met het oog op de inschakeling van laaggeschoolde personen.

Begeleiding bij de vestiging

In samenwerking met hub.brussels, finance.brussels (GIMB-groep) en alle andere gewestelijke instanties, begeleiden we onze bedrijven bij de diverse stappen die ze moeten zetten om bijvoorbeeld subsidies of een lening te krijgen of om een stedenbouwkundige vergunning of milieuvergunning aan te vragen.