Skip to main content
De stad van morgen bouwen we vandaag

Burgers eisen dat overheidsinstellingen transparant zijn. Transparantie schept vertrouwen – het is er een voorwaarde voor.

Daarom hebben we het tabblad 'Transparantie' aangemaakt en gestructureerd volgens de voorschriften van:

  • het gezamenlijk decreet en ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Franse Gemeenschapscommissie van 16 mei 2019 betreffende de openbaarheid van bestuur bij de Brusselse instellingen
  • de ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 14 december 2017 betreffende de transparantie van de bezoldigingen en voordelen van de Brusselse openbare mandatarissen

Die rubriek omvat onder meer: