Skip to main content
Woningen te koop, woningen te huur

CityGate I – Goederen

Tweestationsstraat - Goederenstraat
Grondelsstraat
1070 Anderlecht
België

CityGate I – Goederen maakt deel uit van CityGate I. Dat is een groot vernieuwbouwproject tussen de Tweestationsstraat, de Goederenstraat en de Grondelsstraat in 1070 Anderlecht.

Ontdekken

CityGate I - Grondels

Grondelsplein
Prévinairestraat en Grondelsstraat
1070 Anderlecht
België

Grondels is het derde huizenblok van CityGate I, dat ligt tussen de Dokter Kubornstraat, de Tweestationsstraat en de Goederenstraat in Anderlecht.

Ontdekken

Toegangsvoorwaarden: wie kan er een citydev.brussels-woning kopen?

Ik schrijf me in als kandidaat-koper

Kopers-bewoners moeten aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • minstens 18 jaar zijn op de datum van de aankoop
  • alleen of samen met hun echtgenoot/echtgenote of met de persoon met wie ze samenwonen op het ogenblik van de aankoop in België geen onroerende goederen bezitten of in vruchtgebruik hebben die hoofdzakelijk bestemd zijn voor bewoning
  • op het moment van de aankoop in België onderworpen zijn aan de personenbelasting
  • zich ertoe verbinden om binnen de 6 maanden na de overhandiging van de sleutels hun hoofdverblijfplaats te vestigen in de aangekochte woning en ze gedurende een termijn van 20 jaar te bewonen alleen of samen met hun echtgenoot/echtgenote of met de persoon met wie ze samenwonen
  • voor het referentiejaar geen gezamenlijk belastbaar inkomen hebben genoten dat hoger ligt dan de volgende bedragen: maximaal gezinsinkomen