Skip to main content
Woningen te koop, woningen te huur

Parkeerplaatsen in CityGate I - Grondels

Grondelsplein
Prévinairestraat en Grondelsstraat
1070 Anderlecht
België

Grondels is het derde huizenblok van CityGate I, dat ligt tussen de Dokter Kubornstraat, de Tweestationsstraat en de Goederenstraat in Anderlecht.

Ontdekken

Toegangsvoorwaarden: wie kan er een citydev.brussels-woning kopen?

Ik schrijf me in als kandidaat-koper

Kopers-bewoners moeten aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • minstens 18 jaar zijn op de datum van de aankoop
  • alleen of samen met hun echtgenoot/echtgenote of met de persoon met wie ze samenwonen op het ogenblik van de aankoop in België geen onroerende goederen bezitten of in vruchtgebruik hebben die hoofdzakelijk bestemd zijn voor bewoning
  • op het moment van de aankoop in België onderworpen zijn aan de personenbelasting
  • zich ertoe verbinden om binnen de 6 maanden na de overhandiging van de sleutels hun hoofdverblijfplaats te vestigen in de aangekochte woning en ze gedurende een termijn van 20 jaar te bewonen alleen of samen met hun echtgenoot/echtgenote of met de persoon met wie ze samenwonen
  • voor het referentiejaar geen gezamenlijk belastbaar inkomen hebben genoten dat hoger ligt dan de volgende bedragen: maximaal gezinsinkomen