Skip to main content

Aankoopproces

Inschrijving als kandidaat-koper

Wilt u een woning bij ons kopen? Schrijf u dan eerst in in ons register van kandidaat-kopers op een van de volgende manieren:

  • vul het onlineformulier in
  • vraag een papieren formulier aan (tel. 02 422 50 50) en stuur het ingevuld naar citydev.brussels, Kruidtuinlaan 20 in 1000 Brussel
  • vul een papieren formulier in aan ons onthaal (Kruidtuinlaan 20 in 1000 Brussel)

Zodra uw inschrijving is goedgekeurd, wordt u opgenomen in ons register van kandidaat-kopers.

 

Update van uw inschrijving

We werken ons register van kandidaat-kopers regelmatig bij. U ontvangt hiervoor een e-mail of een brief via de post, al naargelang voor welke van die twee opties u kiest bij uw inschrijving. Wie niet reageert, wordt uit het register geschrapt.

Het is dus belangrijk dat u ons op de hoogte brengt van elke adreswijziging (post of e-mail).

Geschrapte kandidaten die opnieuw opgenomen willen worden in het register, moeten een nieuw inschrijvingsformulier indienen. De ontvangstdatum van die aanvraag is de nieuwe datum van inschrijving in ons register.

Hoe bevestigt u uw interesse in een woning?

Ons verkoopsteam brengt de kandidaten in het register per brief of e-mail op de hoogte zodra de verkoop van een woonproject van start gaat. Die brief of e-mail bevat de eerste commerciële gegevens (ligging van het project, soorten woningen, prijs, realisatietermijn, plannen …).

Bent u geïnteresseerd? Bevestig dan uw interesse binnen de aangegeven termijn:

  • via de post. Dat doet u door het formulier voor de bevestiging van interesse, dat u per post krijgt, terug te sturen naar citydev.brussels, Kruidtuinlaan 20 in 1000 Brussel
  • via de website

Hoe worden de kandidaten die hun interesse bevestigd hebben, geselecteerd?

Wie zijn interesse voor de aankoop van een woning bevestigd heeft, wordt volgens zijn inschrijvingsdatum in het register uitgenodigd op een verkoopdag.

Op de eerste verkoopdag wordt 5 % van de woningen in het project voorbehouden aan personen met een handicap die erkend is door een federale, gewestelijke of gemeenschapsinstantie.

Elke uitgenodigde kandidaat krijgt een tijdstip van afspraak naargelang van zijn inschrijvingsdatum in het register.

Kandidaten die niet aanwezig kunnen zijn, mogen zich laten vertegenwoordigen op voorwaarde dat ze ons hiervan vooraf op de hoogte brengen.

Wie niet komt opdagen, verliest zijn voorrang voor de aankoop van een woning in het bewuste project.

Op de verkoopdag kunnen kandidaat-kopers:

  • een verbintenis tot aankoop (koopoptie) ondertekenen voor een woning op voorwaarde dat die op dat ogenblik nog beschikbaar is
  • zich inschrijven op een wachtlijst voor een of meer woningen waarvoor er al een potentiële koper is.

Wie geen geschikte woning vindt, wacht de volgende projecten af. Die kandidaten behouden hun inschrijvingsdatum in het register.