Skip to main content
De stad van morgen bouwen we vandaag

Inschrijving als kandidaat-koper

Wilt u een woning bij ons kopen? Schrijf u dan eerst in in ons register van kandidaat-kopers op een van de volgende manieren:

  • vul het onlineformulier in
  • vraag een papieren formulier aan (tel. 02 422 50 50) en stuur het ingevuld naar citydev.brussels, Kruidtuinlaan 20 in 1000 Brussel
  • vul een papieren formulier in aan ons onthaal (Kruidtuinlaan 20 in 1000 Brussel)

Zodra uw inschrijving is goedgekeurd, wordt u opgenomen in ons register van kandidaat-kopers.

 

Update van uw inschrijving

We werken ons register van kandidaat-kopers regelmatig bij. U ontvangt hiervoor een e-mail of een brief via de post, al naargelang voor welke van die twee opties u kiest bij uw inschrijving. Wie niet reageert, wordt uit het register geschrapt.

Het is dus belangrijk dat u ons op de hoogte brengt van elke adreswijziging (post of e-mail).

Geschrapte kandidaten die opnieuw opgenomen willen worden in het register, moeten een nieuw inschrijvingsformulier indienen. De ontvangstdatum van die aanvraag is de nieuwe datum van inschrijving in ons register.

Hoe bevestigt u uw interesse in een woning?

Ons verkoopsteam brengt de kandidaten in het register per brief of e-mail op de hoogte zodra de verkoop van een woonproject van start gaat. Die brief of e-mail bevat de eerste commerciële gegevens (ligging van het project, soorten woningen, prijs, realisatietermijn, plannen …).

Bent u geïnteresseerd? Bevestig dan uw interesse binnen de aangegeven termijn:

  • via de post. Dat doet u door het formulier voor de bevestiging van interesse, dat u per post krijgt, terug te sturen naar citydev.brussels, Kruidtuinlaan 20 in 1000 Brussel
  • via de website

Hoe worden de kandidaten die hun interesse bevestigd hebben, geselecteerd?

Als je je interesse voor de aankoop van een woning hebt bevestigd, word je uitgenodigd op een verkoopdag volgens je rangschikking in ons register.

Wanneer je precies wordt uitgenodigd, hangt af van je inschrijvingsdatum in het register.

Op de eerste verkoopdag wordt 5 % van de woningen in een project voorbehouden voor:

  • personen met een handicap die beantwoorden aan de toegangsvoorwaarden;
  • personen die beantwoorden aan de toegangsvoorwaarden en die in de woning duurzaam huisvesting zullen bieden aan een persoon met een handicap;
  • personen die beantwoorden aan de toegangsvoorwaarden en die een of meer kinderen met een handicap ten laste hebben.

Als je kandidaat bent, word je uitgenodigd voor een afspraak op een tijdstip dat afhangt van je inschrijvingsdatum in het register.

Als je niet aanwezig kan zijn, mag je je laten vertegenwoordigen op voorwaarde dat je ons daar vooraf van op de hoogte brengt.

Daag je niet op, dan verlies je je voorrang voor de aankoop van een woning in het bewuste project.

Op de verkoopdag kan je als kandidaat:

  • een verbintenis tot aankoop (koopoptie) ondertekenen voor een van de woningen op voorwaarde dat die op dat ogenblik nog beschikbaar is,
  • je inschrijven op een wachtlijst voor een of meer woningen waarvoor er al een potentiële koper is.

Als je geen geschikte woning vindt, wacht je de volgende projecten af. Je behoudt dan je inschrijvingsdatum in ons register.