Skip to main content
De stad van morgen bouwen we vandaag

Engagement, dynamisme, gemoedelijkheid

Engagement

Ons engagement is essentieel. Het vloeit voort uit de eigenlijke aard van de opdracht van openbaar en maatschappelijk nut van onze instelling. Alle individuele taken die wij vervullen, hebben als einddoel een kwaliteitsvolle openbaredienstverlening. Wij trachten oplossingen op maat te ontwikkelen voor de behoeften van onze klanten, gebruikers en openbare opdrachtgevers, in het bredere kader van onze wezenlijke bijdrage aan de evenwichtige ontwikkeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Dit streven naar een evenwicht tussen de individuele voordelen die onze klanten genieten en het algemeen belang is een essentiële dimensie van onze projecten. Wij zijn overtuigd van de zin en het nut van ons werk. Die overtuiging vormt de basis van onze beroepstrots.

Dynamisme

Ons dynamisme is een van de voornaamste katalysatoren van onze bekwaamheid en onze efficiëntie. Het is geworteld in een gedegen expertise gecombineerd met ruime ervaring op het terrein.  De complexiteit van de kwesties die de kern van ons metier uitmaken, vereist een proactieve en vastberaden houding, zodat we vernieuwende, vindingrijke en pragmatische oplossingen kunnen uitwerken, die uitgesproken toekomstgericht zijn. De energie die we in ons werk steken, wordt afgemeten aan onze concrete realisaties en de projecten die we ontwikkelen.

Gemoedelijkheid

Gemoedelijkheid staat centraal in de relaties met onze collega's en onze publieke en private professionele partners. Wij geven de voorrang aan transversaliteit en constructieve interacties in een hartelijk klimaat met wederzijdse luisterbereidheid. Wij trachten dagelijks eenvoud en professionalisme te verenigen. Dankzij deze open houding kunnen we vertrouwensrelaties opbouwen en langetermijnpartnerschappen smeden met onze gesprekspartners. Het streven naar gemoedelijkheid komt eveneens tot uiting in de filosofie van onze stadsontwikkelingsprojecten. De algemene houding die ons kenmerkt, bestaat erin ernstige kwesties in alle ernst te behandelen zonder onszelf al te ernstig te nemen.