Skip to main content
De stad van morgen bouwen we vandaag

Artikel 7 van de ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 14 december 2017 betreffende de transparantie van de bezoldigingen en voordelen van de Brusselse openbare mandatarissen, die in het Belgisch Staatsblad werd gepubliceerd op 24 januari 2018, bepaalt:

"Onverminderd de bestaande wettelijke bepalingen publiceren de volgende personen een jaarverslag binnen zes maanden na het einde van ieder kalenderjaar :
(...)
Dat verslag bevat :
- een inventaris van alle overheidsopdrachten die de gemeente of de in artikel 2 bedoelde openbare instelling toegewezen heeft, met vermelding, per opdracht, van de opdrachtnemer en de vastgelegde bedragen, ongeacht of de opdracht met of zonder bevoegdheidsdelegatie toegewezen is. (...)"

De originele lijst van de overheidsopdrachten via aanvaarde factuur is als Excelbestand beschikbaar bij de financiële directie van citydev.brussels.

Jaarverslag van citydev.brussels (1 januari tot en met 31 december 2023):
- de inventaris van de Icône PDFoverheidsopdrachten van meer dan 30.000 euro.

Jaarverslag van citydev.brussels (1 januari tot en met 31 december 2022):
- de inventaris van de Icône PDFoverheidsopdrachten van meer dan 30.000 euro.

Jaarverslag van citydev.brussels (1 januari tot en met 31 december 2021):
- de inventaris van de Icône PDFoverheidsopdrachten van meer dan 30.000 euro.

Jaarverslag van citydev.brussels (1 januari tot en met 31 december 2020):
- de inventaris van de Icône PDFoverheidsopdrachten van meer dan 30.000 euro.

Jaarverslag van citydev.brussels (1 januari tot en met 31 december 2019):
- de inventaris van de Icône PDFoverheidsopdrachten van meer dan 30.000 euro.

Jaarverslag van citydev.brussels (1 januari tot en met 31 december 2018):
- de inventaris van de Icône PDF overheidsopdrachten van meer dan 30.000 euro.

Jaarverslag van citydev.brussels (1 januari tot en met 31 december 2017):
- de inventaris van de Icône PDFoverheidsopdrachten van meer dan 5.500 euro.

Jaarverslag van citydev.brussels (1 januari tot en met 31 december 2016):
- de inventaris van de Icône PDFoverheidsopdrachten van meer dan 5.500 euro.

Jaarverslag van citydev.brussels (1 januari tot en met 31 december 2015):
- de inventaris van de Icône PDFoverheidsopdrachten van meer dan 5.500 euro.

Jaarverslag van citydev.brussels (1 januari tot en met 31 december 2014):
- de inventaris van de Icône PDFoverheidsopdrachten van meer dan 5.500 euro.

Jaarverslag van citydev.brussels (1 januari tot en met 31 december 2013):
- de inventaris van de Icône PDFoverheidsopdrachten van meer dan 5.500 euro.

Jaarverslag van citydev.brussels (1 januari tot en met 31 december 2012):
- de inventaris van de Icône PDFoverheidsopdrachten van meer dan 5.500 euro.

Jaarverslag van citydev.brussels (1 januari tot en met 31 december 2011):
- de inventaris van de Icône PDFoverheidsopdrachten van meer dan 5.500 euro.

Jaarverslag van citydev.brussels (1 januari tot en met 31 december 2010):
- de inventaris van de Icône PDFoverheidsopdrachten van meer dan 5.500 euro.

Jaarverslag van citydev.brussels (1 januari tot en met 31 december 2009):
- de inventaris van de Icône PDFoverheidsopdrachten van meer dan 5.500 euro.

Jaarverslag van citydev.brussels (1 januari tot en met 31 december 2008):
- de inventaris van de Icône PDFoverheidsopdrachten van meer dan 5.500 euro.

Jaarverslag van citydev.brussels (1 januari tot en met 31 december 2007):
- de inventaris van de Icône PDFoverheidsopdrachten van meer dan 5.500 euro.

Jaarverslag van citydev.brussels (1 januari tot en met 31 december 2006):
- de inventaris van de Icône PDFoverheidsopdrachten van meer dan 5.500 euro.

Overeenkomstig het decreet en de ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Franse Gemeenschapscommissie van 16 mei 2019 betreffende de openbaarheid van bestuur bij de Brusselse instellingen en de toepasselijke omzendbrieven kunt u de gegevens over de overheidsopdrachten van citydev.brussels ook raadplegen op https://openbudgets.be.brussels/nl/home.