Vacatures

U staat het departementshoofd Beheer bij door aan te geven wanneer er (onderhouds)werken nodig zijn en de uitvoering van die werken op te volgen.

U draagt bij tot de goede werking en het imago van citydev.brussels door:

  • efficiënt te communiceren met de bedrijven die gevestigd zijn op het vastgoedpatrimonium voor bedrijven van citydev.brussels en met de aannemers van onderhouds- en andere werken;
  • zich toe te leggen op een accurate en professionele behandeling van de dossiers.

U staat het departementshoofd Beheer bij door aan te geven wanneer er (onderhouds)werken nodig zijn en de uitvoering van die werken op te volgen.

U draagt bij tot de goede werking en het imago van citydev.brussels door:

  • efficiënt te communiceren met de bedrijven die gevestigd zijn in het bedrijfsvastgoed van citydev.brussels en met de aannemers van onderhouds- en andere werken;
  • zich in te zetten om de dossiers nauwkeurig en professioneel te behandelen.

Als financial controller bent u bij citydev.brussels een echte partner. U werkt samen met een sterk financieel team en staat voortdurend in contact met de operationele directies binnen de organisatie, die instaan voor het projectbeheer, en met het management. U rapporteert aan de financiële directeur en de directeur-generaal van de Algemene Diensten.

U behoort tot de Nederlandse taalrol (of bent perfect tweetalig), behaalde een masterdiploma Rechten en bent geboeid door het voorbereiden en beheren van specifieke juridische dossiers in de domeinen handelsrecht, vastgoedrecht en notariaat.

Stageplaatsen

Zijn er geen stageplaatsen? Past de voorgestelde stageplaats niet bij uw profiel? Surf naar publicjobs.