Vacatures

Als expert document- en informatiebeheer voert u in samenwerking met de diensten een methodologie in voor de archivering en het beheer van papieren en elektronische documenten. Die methodologie omvat alles van de inventaris tot de opslag volgens de gekozen methode. U geeft uw collega’s ook de nodige opleidingen rond de gekozen documentbeheerstrategie.

U ondersteunt de teams Tijdelijke Bezettingen en Aankoopstrategie van uw directie op administratief en organisatorisch vlak, onder de hiërarchische verantwoordelijkheid van de directeur.

U draagt bij tot de goede werking en het imago van citydev.brussels door mee te werken aan het correcte, professionele beheer van de dossiers die de directie of het departement in kwestie behandelt.

U staat de verantwoordelijke van de cel Programmering en Realisatie bij door vastgoedprojecten te ontwikkelen, te beheren en te coördineren in het kader van de verschillende soorten overheidsopdrachten. U draagt bij tot de goede werking en het imago van citydev.brussels.

U bent de rechterhand van de vastgoedprojectbeheerders (architecten en ingenieurs) bij hun overheidsopdrachten (voornamelijk voor werken en diensten): u staat in voor de hele administratieve kant. U waakt erover dat de interne procedures en de wet inzake overheidsopdrachten worden nageleefd (in samenwerking met de juridische dienst).

Stageplaatsen

Zijn er geen stageplaatsen? Past de voorgestelde stageplaats niet bij uw profiel? Surf naar publicjobs.