Vacatures

Op 17 augustus 2020 publiceerde citydev.brussels in het Belgisch Staatsblad een vacature voor een statutaire betrekking van directeur-generaal (rang A5).

Wilt u deelnemen aan de statutaire wervingsprocedure? Via de onderstaande link vindt u alle nuttige informatie over de indiening van uw kandidaatsdossier en het verloop van de procedure.

De Economische Expansie heeft als opdracht de economische ontwikkeling en de werkgelegenheid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te ondersteunen. Binnen die algemene directie staat u het departementshoofd Ontwikkeling en Realisatie bij in de ontwikkeling van vastgoedprojecten waar bedrijven zich kunnen vestigen (bedrijfssites en -gebouwen).

U staat het departementshoofd Beheer bij door aan te geven wanneer er (onderhouds)werken nodig zijn en de uitvoering van die werken op te volgen.

U draagt bij tot de goede werking en het imago van citydev.brussels.

Stageplaatsen

Zijn er geen stageplaatsen? Past de voorgestelde stageplaats niet bij uw profiel? Surf naar publicjobs.