Skip to main content

Wetteksten

De opdrachten, de bevoegdheden en de werking van citydev.brussels worden geregeld door de ordonnantie van 20 mei 1999 betreffende de Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 29 juli 1999) en door de statuten van de instelling (gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 5 februari 2000).