Skip to main content
De stad van morgen bouwen we vandaag

Onze medewerkers spannen zich elke dag in om u een optimale service te bieden. Toch kan het zijn dat u niet helemaal tevreden bent of een klacht hebt.

Wat doet de klachtendienst?

Hebt u een klacht over een dienst van citydev.brussels en kreeg u geen gehoor bij die dienst? Dan kunt u bij onze klachtendienst terecht.

Hoe werkt de klachtendienst?

De klachtendienst ontvangt en behandelt klachten van natuurlijke of rechtspersonen over hoe een administratieve dienst of iemand die onder zijn gezag werkt, in een bepaalde aangelegenheid ten aanzien van hen heeft gehandeld.

De dienst is gebonden aan het beroepsgeheim en behandelt klachten strikt neutraal en onpartijdig.

Onze gratis klachtendienst stelt oplossingen voor.

Om ontvankelijk te zijn, moet een klacht voldoen aan vier voorwaarden:

  1. De klacht gaat over de dienstverlening van citydev.brussels.
  2. De klacht gaat over een recent voorval (maximaal 6 maanden oud).
  3. U kreeg persoonlijk te maken met een ondermaatse prestatie van onze teams, en onze klachtendienst heeft uw klacht daarover nog niet eerder behandeld (u kunt dus geen klacht voor iemand anders indienen).
  4. Vermeld zeker uw naam en contactgegevens. Die essentiële gegevens hebben we nodig om u te kunnen antwoorden. We behandelen geen anonieme klachten.

U hebt een probleem met een van onze diensten. Wat nu?

Bespreek uw probleem eerst met de persoon of dienst die uw dossier beheert (zie ‘Contactpersoon’ bovenaan onze brieven).

Volstaat het antwoord niet of kreeg u er geen?

Hebt u de indruk dat er niets wordt gedaan met uw opmerkingen of kreeg u onjuiste of onvolledige informatie?

Neem dan contact op met onze klachtendienst.

citydev.brussels - City Center - Kruidtuinlaan 20 in 1000 Brussel 

klacht@citydev.brussels - 02 422 51 11

Wanneer krijgt u antwoord?

We laten u binnen de 10 dagen weten of uw klacht voldoet aan de voorwaarden om behandeld te worden, of welke extra info we daarvoor nodig hebben.

Voldoet uw klacht aan de voorwaarden? Dan zoeken we samen met de dienst in kwestie naar een oplossing en verbeteringen.

We delen u ten laatste 60 dagen na uw klacht mee wat we doen.

Dankzij uw feedback kunnen wij onze dienstverlening blijven verbeteren.