Skip to main content
1974-2024. Stevige basis. Grenzeloos potentieel

Artikel 7 van de ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 14 december 2017 betreffende de transparantie van de bezoldigingen en voordelen van de Brusselse openbare mandatarissen, die in het Belgisch Staatsblad werd gepubliceerd op 24 januari 2018, bepaalt:

"Onverminderd de bestaande wettelijke bepalingen publiceren de volgende personen een jaarverslag binnen zes maanden na het einde van ieder kalenderjaar :
(...)
Dat verslag bevat :
- een gedetailleerd overzicht van de aanwezigheden tijdens de vergaderingen, van de bezoldigingen, voordelen van alle aard en van alle representatievergoedingen die aan de openbare mandatarissen toegekend zijn;
- een lijst met alle reizen waaraan iedere openbare mandataris in het kader van de uitoefening van zijn functies heeft deelgenomen;
(...)"

Hieronder vindt u de in de gezamenlijke ordonnantie vereiste verslagen. De verslagen van vóór 2018 zijn opgesteld conform de ordonnantie van 12 januari 2006.

Jaarverslag van citydev.brussels (1 januari tot en met 31 december 2023):
- het overzicht van de Icône PDFbezoldigingen, voordelen, zitpenningen, terugbetalingen van kosten; 
- de lijst van de Icône PDFreizen en de seminaries;

Jaarverslag van citydev.brussels (1 januari tot en met 31 december 2022):
- het overzicht van de Icône PDFbezoldigingen, voordelen, zitpenningen, terugbetalingen van kosten; 
- de lijst van de Icône PDFreizen en de seminaries;

Jaarverslag van citydev.brussels (1 januari tot en met 31 december 2021):
- het overzicht van de Icône PDFbezoldigingen, voordelen, zitpenningen, terugbetalingen van kosten; 
- de lijst van de Icône PDFreizen en de seminaries;

Jaarverslag van citydev.brussels (1 januari tot en met 31 december 2020):
- het overzicht van de Icône PDFbezoldigingen, voordelen, zitpenningen, terugbetalingen van kosten;
- de lijst van de Icône PDFreizen en de seminaries;

Jaarverslag van citydev.brussels (1 januari tot en met 31 december 2019):
- het overzicht van de Icône PDFbezoldigingen, voordelen, zitpenningen, terugbetalingen van kosten;
- de lijst van de Icône PDFreizen en de seminaries;

Jaarverslag van citydev.brussels (1 januari tot en met 31 december 2018):
- het overzicht van de Icône PDFbezoldigingen, voordelen, zitpenningen, terugbetalingen van kosten;
- de lijst van de Icône PDFreizen en de seminaries;

Jaarverslag van citydev.brussels (1 januari tot en met 31 december 2017):
- het overzicht van de Icône PDFbezoldigingen, voordelen, zitpenningen, terugbetalingen van kosten;
- de lijst van de Icône PDFreizen en de seminaries;

Jaarverslag van citydev.brussels (1 januari tot en met 31 december 2016):
- het overzicht van de Icône PDFbezoldigingen, voordelen, zitpenningen, terugbetalingen van kosten;
- de lijst van de Icône PDFreizen en de seminaries;

Jaarverslag van citydev.brussels (1 januari tot en met 31 december 2015):
- het overzicht van de Icône PDFbezoldigingen, voordelen, zitpenningen, terugbetalingen van kosten;
- de lijst van de Icône PDFreizen en de seminaries;

Jaarverslag van citydev.brussels (1 januari tot en met 31 december 2014):
- het overzicht van de Icône PDFbezoldigingen, voordelen, zitpenningen, terugbetalingen van kosten;
- de lijst van de Icône PDFreizen en de seminaries;

Jaarverslag van citydev.brussels (1 januari tot en met 31 december 2013):
- het overzicht van de Icône PDFbezoldigingen, voordelen, zitpenningen, terugbetalingen van kosten;
- de lijst van de Icône PDFreizen en de seminaries;

Jaarverslag van citydev.brussels (1 januari tot en met 31 december 2012):
- het overzicht van de Icône PDFbezoldigingen, voordelen, zitpenningen, terugbetalingen van kosten;
- de lijst van de Icône PDFreizen en de seminaries;

Jaarverslag van citydev.brussels (1 januari tot en met 31 december 2011):
- het overzicht van de Icône PDFbezoldigingen, voordelen, zitpenningen, terugbetalingen van kosten;
- de lijst van de Icône PDFreizen en de seminaries;

Jaarverslag van citydev.brussels (1 januari tot en met 31 december 2010):
- het overzicht van de Icône PDFbezoldigingen, voordelen, zitpenningen, terugbetalingen van kosten;
- de lijst van de Icône PDFreizen en de seminaries;

Jaarverslag van citydev.brussels (1 januari tot en met 31 december 2009):
- het overzicht van de Icône PDFbezoldigingen, voordelen, zitpenningen, terugbetalingen van kosten;
- de lijst van de Icône PDFreizen en de seminaries;

Jaarverslag van citydev.brussels (1 januari tot en met 31 december 2008):
- het overzicht van de Icône PDFbezoldigingen, voordelen, zitpenningen, terugbetalingen van kosten;
- de lijst van de Icône PDFreizen en de seminaries;

Jaarverslag van citydev.brussels (1 januari tot en met 31 december 2007):
- het overzicht van de Icône PDFbezoldigingen, voordelen, zitpenningen, terugbetalingen van kosten;
- de lijst van de Icône PDFreizen en de seminaries;

Jaarverslag van citydev.brussels (1 januari tot en met 31 december 2006):
- het overzicht van de Icône PDFbezoldigingen, voordelen, zitpenningen, terugbetalingen van kosten;
- de lijst van de Icône PDFreizen en de seminaries;