OT

Tijdelijke bezettingen

Als eigenaar van heel wat grond in het Brussels gewest en de leegstandsproblematiek in de hoofdstad indachtig besliste citydev.brussels actief mee te werken aan de tijdelijke 'activering' van haar sites. Dat doen we door de beschikbare ruimten in de gebouwen en op de gronden die we aan het transformeren zijn, maximaal te benutten. Met die aanpak willen we niet enkel het heroplevingsproces versnellen, maar ook beantwoorden aan de vele behoeften van de culturele, sociale en economische actoren in de hoofdstad.

Nadat we een site hebben aangekocht, vraagt het tijd om het project op punt te stellen, stedenbouwkundige studies uit te voeren, de nodige overheidsopdrachten te organiseren, de juiste partners te vinden en de vergunningen rond te krijgen.
Daarom koos citydev.brussels ervoor die sites tijdelijk te verhuren voor socioculturele activiteiten of aan ondernemingen met een specifiek profiel.

Tijdelijk gebruik wordt alsmaar belangrijker in stadsontwikkelingsprojecten in Brussel. Maar tijdelijk gebruik betekent niet dat er zomaar wat wordt geïmproviseerd. Daarom kunnen projectdragers terecht op http://tijdelijkgebruik.brussels/ voor antwoorden op hun vele vragen over vergunningen, veiligheid, overeenkomsten ...

Om zich op een citydev.brussels-site te vestigen, moet dat soort projecten voor tijdelijk gebruik voldoen aan verschillende criteria, waaronder:

  • bezettingstermijn noodzakelijkerwijs tijdelijk (2 jaar),
  • toegevoegde waarde voor de wijk en haar bewoners,
  • complementariteit van de projecten qua sociale, culturele en economische dimensie,
  • betrokkenheid van de gemeente.

Tientallen projecten werden al vanuit die filosofie onthaald op onze sites.
Hieronder vindt u een aantal voorbeelden.