Skip to main content
De stad van morgen bouwen we vandaag

Context

CityGate I is een grootschalig vernieuwbouwproject tussen de Dokter Kubornstraat, de Tweestationsstraat en de Goederenstraat in Anderlecht. Het omvat drie huizenblokdelen die vernoemd zijn naar de omliggende straten: Kuborn, Goederen en Grondels.

Voor CityGate I gebeurde er in nauwe samenwerking met de gemeente Anderlecht en het gewest een stedenbouwkundige reflectie, die in een masterplan werd gegoten. Dat plan wil een nieuwe stadsstructuur creëren vlak bij het dichte weefsel van de Kuregemwijk als verbinding tussen de site en de wijken rondom. De bedoeling is onder meer om de openbare ruimte opnieuw in te richten en een echt gemengde wijk te bouwen, die inspeelt op de nood aan woningen, economische activiteiten en voorzieningen. Zo versterkt CityGate I de stedenbouwkundige en sociale samenhang en wordt het project de spil tussen de Kuregemwijk, het Zuidstation en de toekomstige projecten aan het kanaal.

Grondels, het tweede huizenblok van CityGate I, op de hoek van de Grondelsstraat met de Prévinairestraat, werd ingehuldigd in maart 2023. Naast 35 geconventioneerde woningen is er in dit huizenblok ook een bicommunautair geïntegreerd welzijns- en gezondheidscentrum (GWGC) van 1.500 m². Dit programma is ook een knap staaltje samenwerking tussen citydev.brussels, Solidarimmo en Dokters van de Wereld, dat EFRO-subsidies ontving voor de bouw van het medische gedeelte van het project. Het GWGC wordt een ontmoetingsplek waar eerstelijnszorgverstrekkers, sociale dienstverleners en buurtbewoners zullen samenwerken. Het wordt beheerd door medisch centrum Medikuregem.

Daarnaast werkt citydev.brussels samen met het gewest en de gemeente Anderlecht aan een eenvormige inrichting van de openbare ruimten in de wijk. Zo zal het Grondelsplein in dezelfde geest worden aangelegd als de openbare ruimten die zullen worden ontwikkeld bij de uitvoering van het bijzonder bestemmingsplan (BBP) voor Biestebroek.

CityGate I – Grondels past in het overkoepelende CityGate-project, dat een nieuwe impuls wil geven aan het zuidwesten van de Kuregemwijk in Anderlecht en er in het kader van wijkcontract Kanaal-Zuid gemengde projecten wil ontwikkelen. CityGate is een complex en grootschalig project. Zo zal ruim 130.000 m² van de wijk op termijn een facelift krijgen. Het CityGate-programma bestaat uit drie projecten met elk zijn eigen identiteit: CityGate I, Petite Île - CityGate (II) en CityGate III.

© Serge Brison
© Serge Brison
© Serge Brison
© Serge Brison
© Serge Brison
© Serge Brison
© Serge Brison

Kenmerken van het project

Infrastructuur

  • 35 geconventioneerde woningen
  • Geïntegreerd welzijns- en gezondheidscentrum van zo’n 1.500 m²

Architectuur

De architecturale bijzonderheid zit hem in de hoefijzervorm van het gebouw. Die sluit harmonieus aan op het toekomstige Grondelsplein. Bovendien kan dankzij die vorm de binnenkant van het huizenblok zo worden ingericht dat de privacy van de bewoners wordt gevrijwaard en ze geen hinder van de nabije spoorlijn ondervinden.

Het volledige gebouw is passief. De bewoners kunnen gebruikmaken van 8 serres en groene ruimten op het dak. Dankzij de uitstekende isolatie en de zonnepanelen verbruikt het project weinig energie. Zo is er voor de verwarming geen gas nodig en stapt het project dus volledig af van fossiele brandstoffen.

Partners

  • Architect: BAEB
  • Projectontwikkelaar: Immo Louis De Waele
  • Medebouwheer: Solidarimmo

Planning

  • Ingehuldigd in maart 2023 

Adres

Prévinairestraat
Grondelsstraat
1070 Anderlecht
België