citydev.brussels - NovaCity Sud

NovaCity

Soort project : 

Mixte

Context

NovaCity is een project waarin twee van onze opdrachten, stadsvernieuwing en economische ontwikkeling, samenkomen. Het project omvat namelijk naast woningen, ook winkels en ruimten voor productieactiviteiten. Met de woningen spelen we in op de bevolkingsgroei en in de kmo-ruimten kunnen bedrijven groeien en dus werkgelegenheid creëren.

Het hele project is bovendien zo ontworpen dat de kmo’s en de bewoners van de woningen niet in elkaars vaarwater komen. Zo zijn er aparte circulatieruimten en ingangen.

In het noordelijke deel van de site komen er woningen. Dit stuk wordt gestructureerd langs een openbare weg in T-vorm. Er staat ook een openbaar plein op de plannen.

Aan de zuidkant worden woningen harmonieus ingeplant boven ruimten voor economische activiteiten. Voor de bouw van de kmo-ruimten krijgen we geld via de EFRO-programmering 2014-2020. De economische activiteiten zullen daarom passen in prioritaire as 2 van het operationele EFRO-programma, die het ondernemerschap wil versterken en de ontwikkeling van de kmo's in de groeisectoren wil verbeteren. De kmo’s moeten de sector van duurzaam bouwen en hernieuwbare energiebronnen versterken.

Kortom, NovaCity is een unieke kans om een antwoord te bieden op de bevolkingsgroei in het gewest en tegelijk ruimte te creëren voor economische activiteiten die jobs opleveren.

Kenmerken van het project

Infrastructuur

Zuidelijk deel

 • 63 geconventioneerde woningen (7.859 m² bovengrondse bruto-oppervlakte, zonder terrassen) 
 • 4.649 m² bovengrondse bruto-oppervlakte ateliers
 • 1.259 m² bovengrondse bruto-oppervlakte showrooms
 • 1.652 m² bovengrondse bruto-oppervlakte kantoren
 • 3.686 m² openbare ruimten
 • 5.364 m² buitenruimten voor de economische activiteiten
 • 142 fietsstaanplaatsen

Noordelijk deel

 • Woningen
 • Winkels op de begane grond

Duurzame ontwikkeling

De woningen zijn passief en de kmo-ruimten voldoen aan de lage-energienorm.

Het warmte-krachtkoppelingssysteem dekt 100 % van de warmwaterbehoefte van de woningen. De fotovoltaïsche panelen leveren 50 % van de elektriciteit voor heel het project.

De gebouwen zijn ontworpen om geluids-, geur- en visuele hinder aanzienlijk te beperken.

Partners

 • Projectontwikkelaar zuidelijk deel: Kairos
 • Architect zuidelijk deel: vereniging van architectenbureaus Bogdan & Van Broeck, DDS+ en Eole

Planning

Zuidelijk deel

 • Gunning opdracht: mei 2018
 • Aanvraag stedenbouwkundige vergunning: februari 2019
 • Start werken: 2de trimester 2020 (schatting)
 • Einde werken: 1ste trimester 2022 (schatting)

Noordelijk deel

 • Organisatie opdracht: 1ste trimester 2019
 • Gunning opdracht: 1ste trimester 2020
 • Start werken: 3de trimester 2023 (schatting)

Participatieplatform

consultation participative

Adres : 

Klaverstraat
Bergensesteenweg
1070 Anderlecht
België