Skip to main content

Tivoli GreenCity

Soort project:
Gemengd

Context

Van meet af aan was ons doel dat Tivoli GreenCity zou uitgroeien tot nieuwe duurzame voorbeeldwijk, zowel qua bouwtechnieken en energiebesparing als qua burgerparticipatie.

De grootste uitdaging? Het project naadloos inpassen in een dichte, gemengde stadsbuurt en tegelijk zorgen voor sociale gemengdheid in de nieuwe wijk. In het project vind je dus geconventioneerde koopwoningen (70 %) en sociale huurwoningen (30%).

Duurzame ontwikkeling

Voor dit voorbeeldproject lag de prioriteit bij de aanleg van gezellige groene ruimten, waaronder een tiental collectieve dakmoestuinen, een experimentele serre, een plein met bomen en tuinen binnen in de huizenblokken. Ook zachte mobiliteit staat er centraal: het project heeft 663 fietsstaanplaatsen, en doorgaand verkeer maakt gebruik van de straten aan de buitenkant van de wijk.

Daarnaast is goed resources- en energiebeheer een van de hoekstenen van het project. Alle gebouwen zijn passief en minstens 35 % van de woningen voldoet aan de nulenergienorm. Warmte-krachtkoppeling, fotovoltaïsche panelen, grijswaterbehandeling en een stadsverwarmingsnet houden de ecologische voetafdruk van de nieuwe wijk zo klein mogelijk. Dat Tivoli GreenCity duurzaam is, blijkt ook uit hoe er met afval wordt omgesprongen: met recyclage en compostering wordt de hoeveelheid afval zoveel mogelijk beperkt. En dankzij de nauwe samenwerking met Net Brussel kunnen de bewoners hun huisvuil optimaal sorteren in de ondergrondse containers rondom de site. Ook de ophaling verloopt zo bijzonder vlot.

De 45 nestkastjes voor gierzwaluwen, mussen en vleermuizen bevorderen tot slot de biodiversiteit.

Daar houdt het niet op, want de ontwikkeling paste ook nog eens in de kringloopeconomie. Zo kreeg het Belgacomgebouw – architecturaal erfgoed – een stevige opknapbeurt. Die renovatie verankerde Tivoli GreenCity in de bestaande wijk en verkleinde de ecologische voetafdruk van het project. Tot slot ondertekenden de inwoners een duurzaamheidscharter. Ze verbonden zich er zo toe al die toegevoegde waarde te benutten om de duurzame doelstellingen te bereiken.

Participatie

Op 20 februari 2020 kwamen de bewoners van Tivoli GreenCity, de inwoners van de omliggende wijken en de handelaars en socioculturele actoren uit de buurt samen voor een groot feest in de nieuwe wijk. Dat was de laatste stap in een participatief proces dat op touw werd gezet om Tivoli GreenCity en haar bewoners vlotter in het bestaande stadsweefsel te integreren. Zelfs koning Filip kwam het project ontdekken en de bewoners en handelaars uit de wijk ontmoeten. Een hele eer! 

Daarnaast sloten citydev.brussels en de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij (BGHM) een partnerschap om voor het 101e%-programma een participatief kunstwerk te creëren met de bewoners en actoren uit de wijk. Dat kunstwerk komt op het openbare plein, en heeft als doel een band te scheppen tussen de nieuwkomers en een gedeelde positieve identiteit te ontwikkelen.

Gelauwerd in binnen- en buitenland

In november 2020 behaalde Tivoli GreenCity met 95 % de hoogste score ooit voor een BREEAM-certificaat. De wijk is bovendien de eerste in de Benelux met een BREEAM Communities-certificaat. Bovendien maakte ze de “Regional Award: Western Europe” van BREEAM buit. Dat kan tellen als internationale erkenning. De duurzame wijk (woongedeelte en Greenbizz samen) sleepte in totaal al 11 prijzen in de wacht, en pronkte op tal van nationale en internationale wedstrijden tussen de finalisten.


© Marc Detiffe
© Marc Detiffe
© Marc Detiffe
© Marc Detiffe
© Marc Detiffe
© Marc Detiffe
© Marc Detiffe
© citydev.brussels - Isopix
© Isopix
© Isopix
© Isopix

Kenmerken van het project

Infrastructuur

Bedrijfsgedeelte

 • Productieateliers: 17 modules van 120 à 550 m²
 • Incubator van 2.800 m² met administratieve, begeleidings- en coachingdiensten

Woongedeelte

 • 397 woningen
  • 271 geconventioneerde woningen, door citydev.brussels op de markt gebracht
  • 126 sociale woningen, aangekocht door de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij (BGHM) voor de Lakense Haard
 • 2 ecologische crèches met elk 62 bedjes
 • 7 handelsruimten van in totaal zo’n 770 m²
 • Meer dan 650 fietsstaanplaatsen, waarvan ruim 580 voor privégebruik
 • Ondergrondse parkings met in totaal 291 plaatsen
 • Ongeveer 10.000 m² openbare ruimte, onder meer 3 nieuwe wegen, een plein van 2.000 m² met bomen en een promenade van 1.000 m²

Partners

 • Projectontwikkelaar: Parbam
 • Architecten:
  • Voor Greenbizz: architectesassoc+
  • Voor het woongedeelte: tijdelijke vereniging Adriana (CERAU bvba, Atelier 55 bvba, ATLANTE bvba, YY Architecture bvba, Atelier EOLE Paysagistes bvba)

Planning

Inhuldiging van Greenbizz: april 2016
Inhuldiging van het woongedeelte: juni 2019

Adres

Molenbeeksestraat
Tivolistraat
1020 Laken
België