Skip to main content
1974-2024. Stevige basis. Grenzeloos potentieel

In een notendop

LionCity I is het eerste deel van het uitgebreide LionCity-programma op perceel van de oude hoofdzetel van Delhaize in Ossegem. We coördineren er een ambitieus programma als gedelegeerd bouwheer voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De promotieopdracht wordt gegund in de herfst van 2024.

Programma

Op LionCity I komt er functionele en sociale gemengdheid

 • koopwoningen - citydev.brussels (± 24.400 m² bovengrondse bruto-oppervlakte)
 • sociale woningen - BGHM (± 4.150 m² bovengrondse bruto-oppervlakte)
 • ateliers voor economische activiteiten - citydev.brussels (± 15.240 m² bovengrondse bruto-oppervlakte)
 • een Delhaizesupermarkt (± 3.200 m² bovengrondse bruto-oppervlakte)
 • winkels die citydev.brussels zal commercialiseren (± 1.000 m² bovengrondse bruto-oppervlakte)
 • een winkel en/of horecazaak en/of voorziening voor rekening van de promotor (± 2.100 m² bovengrondse bruto-oppervlakte)
 • 2.000 m² op het dak met de nodige basisinfrastructuur voor een toekomstige professionele stadslandbouwactiviteit 

Stadslandbouw

LionCity I omvat een stadslandbouwproject in de vorm van:

 • 2.000 m² op het dak met de nodige basisinfrastructuur voor een professionele stadslandbouwactiviteit voor een toekomstige projectdrager;
 • ruimte voor landschaps- en recreatielandbouw bij de inrichting van de openbare ruimten in volle grond, in de vorm van een eetbaar park.

Het stadslandbouwproject wordt multifunctioneel. Het zal niet alleen focussen op productie, maar ook de sociale samenhang van de wijk bevorderen (opleidingen, sensibilisering, beroepsinschakeling ...).

Milieuvoorbeeldigheid

Wat LionCity I écht onderscheidt, zijn de milieuambities die je in het hele project ziet terugkomen. Bijvoorbeeld:

 • Minstens 35 % van het perceel is bestemd voor groene ruimten.
 • Minstens 30 % van de woningen moet energieneutraal zijn.
 • Er komt een stadsverwarmingsnet.
 • Het parkeergebouw wordt hergebruikt, en liefst komt er een mobiliteitshub in.
 • Op het dak van het gebouw voor productieactiviteiten wordt 2.000 m² voor stadslandbouw voorzien.
 • Er komt ook ruimte voor landschaps- en recreatielandbouw, in de vorm van een eetbaar park.

Tot slot zal er extra aandacht gaan naar tools om het hitte-eilandfenomeen af te zwakken en naar systemen voor alternatief regenwaterbeheer. En het project moet zoveel mogelijk de kaart van de kringloopeconomie trekken!

Een verkennende studie aan de basis van het project

Begin 2019 zette Ahold Delhaize de historische zetel van Delhaize in Sint-Jans-Molenbeek (Ossegem) te koop. De Brusselse Hoofdstedelijke Regering toonde al heel snel interesse. Ze vertrouwde citydev.brussels en perspective.brussels een verkennende opdracht toe. Doel was om de verschillende mogelijke scenario's te bestuderen om de site te herontwikkelen in lijn met de territoriale-ontwikkelingsstrategie van het Gewest.

De verkennende studie werd uitgevoerd door consortium Architectuurplatform Terwecoren Verdickt bvba, Duss bv, Cultureghem vzw en Mark Brearley & Company. Het resultaat was een verslag met drie scenario’s. Daarvan werd er een gekozen, dat diende als basis voor het programma.

Het scenario werd in samenwerking met de bMa vertaald in een stedenbouwkundig schema, dat de Brusselse Hoofdstedelijke Regering goedkeurde in december 2020.

De doelstellingen zijn:

 • het industriële karakter van de site behouden; 
 • er nieuwe productieactiviteiten uitbouwen; 
 • er een gemengd project ontwikkelen; 
 • synergieën doen ontstaan met het geplande programma op de Weststationsite. 

Osseghemstraat
1080 Sint-Jans-Molenbeek
België