Skip to main content
De stad van morgen bouwen we vandaag

Aankoop van de site: een beetje context  

Begin 2019 besloot Ahold Delhaize zijn logistieke en distributieactiviteiten samen te brengen in Zellik (Asse). Het gevolg? De groep zette de historische zetel van Delhaize in Sint-Jans-Molenbeek (Ossegem) te koop. Nu wacht de ruim 44.000 m² grondoppervlakte een nieuwe bestemming. 

Na de aankondiging van Delhaize liet het Brussels Hoofdstedelijk Gewest erg snel zijn interesse blijken voor de aankoop van de site. Zo zou het die namelijk kunnen herontwikkelen volgens zijn territoriale-ontwikkelingsstrategie. Het gewest gaf citydev.brussels en perspective.brussels een verkenningsopdracht. De twee instellingen moesten de verschillende scenario’s voor de herontwikkeling van de site in de Ossegemstraat onder de loep nemen en er daarbij naar streven: 

  • het industriële karakter van de site te behouden;  
  • er nieuwe productieactiviteiten uit te bouwen;  
  • er een gemengd project te ontwikkelen;  
  • synergieën te doen ontstaan met het voorgestelde programma op de Weststationsite.  

Met dat doel voor ogen schreven perspective.brussels en citydev.brussels in de zomer van 2019 samen een dienstenopdracht uit om een stedenbouwkundig plan voor het gebied te ontwerpen. Die opdracht werd in september 2019 gegund aan Architectuurplatform Terwecoren Verdickt - GUT-T - Cultureghem - Mark Brearley - PREO - 3E. In diezelfde periode kwamen de Brusselse Hoofdstedelijke Regering en Delhaize overeen dat de groep exclusief en vertrouwelijk zou onderhandelen met citydev.brussels. Daarop vatten onze teams de gesprekken over de verwerving van de site aan. En met succes: in december 2019 ondertekenden Delhaize en citydev.brussels de verkoopovereenkomst en in maart 2020 werd de akte verleden. citydev.brussels financiert een derde van de aankoop met eigen middelen en sluit een lening af voor het saldo. Zo bevestigt ze haar hefboomrol voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De 4,4 ha zijn nu in openbare handen, waardoor het gewest en de gemeente de verstedelijking van de site beter kunnen aansturen. Dat komt ook het herwaarderingsproces van de wijk en de herontwikkeling van de site in de Ossegemstraat ten goede.

Stedenbouwkundige situatie  

De site ligt voor een deel in ondernemingsgebied in een stedelijke omgeving (OGSO) en voor een deel in sterk gemengd gebied (SGG). 

Op en nabij de site lopen al een stadsvernieuwingscontract, Weststation, en een duurzaam wijkcontract, Rondom Westpark, waarvoor veel overheidssteun werd uitgetrokken. Het terrein ligt namelijk vlak bij de site van het Weststation – dat moet uitgroeien tot een belangrijke stadsontwikkelingspool – en brengt dus tal van (supra)lokale uitdagingen met zich mee. 

In zone 1 (OGSO, 3,8 ha) liggen de historische zetel van Delhaize en verschillende oude opslagplaatsen, waaronder een met een kantoorverdieping, een directiegebouw dat opgenomen is in de inventaris van het bouwkundig erfgoed, een recent parkeergebouw en een supermarkt. 

Zone 2 (SGG, ± 6.000 m²) omvat een drukkerij en een parking met 100 plaatsen in openlucht.

Het gebied van het ontwikkelingsschema werd uitgebreid met een ruimer stedenbouwkundig studiegebied zodat de verbinding met metrostation Beekkant en het Weststation kan worden onderzocht. De twee sociale woontorens van Le Logement Molenbeekois, de bijhorende garageboxen en de omgeving maken geen deel uit van het project, maar vallen bijgevolg wel in het studiegebied.  

Wat zijn we van plan? 

Momenteel denken we samen met onze collega's van perspective.brussels na over de stedenbouwkundige invulling van het project. Bedoeling is om ruimte voor productieactiviteiten, woningen, openbare ruimten en een grote collectieve voorziening te verenigen in een nieuwe stadsstructuur.  Op de site in de Ossegemstraat komt een gemengd voorbeeldproject dat bijdraagt tot het behoud van economische activiteiten in de stad en het aanbod aan kwalitatieve woningen uitbreidt. Dat geeft uitvoering aan de opdrachten van citydev.brussels: economische ontwikkeling en stadsvernieuwing.

Er staat ook een nieuwe Delhaize-supermarkt op de planning, die beantwoordt aan de zichtbaarheids- en exclusiviteitseisen van Ahold Delhaize.

In december 2020 valideerde de Brusselse regering het verkennend onderzoek dat wij samen met perspective.brussels lieten uitvoeren door het consortium Architectuurplatform Terwecoren Verdickt bvba, Duss BV, Cultureghem vzw en Mark Brearley’s office. De hele studie leest u hier.

Tot slot moeten de historische elementen van het centrale gebouw behouden blijven. 

Dankzij deze aankoop kunnen we optreden als vastgoedpartner die zowel de gewestelijke en gemeentelijke belangen dient als zijn eigen opdrachten vervult. De site moet uitgroeien tot een nieuwe duurzame wijk die een band smeedt tussen de stad, haar inwoners en het lokale economische weefsel. Het streefdoel: een betere levenskwaliteit voor iedereen. Het project krijgt de naam LionCity – een knipoog naar het historische logo van de Delhaizegroep.

© Architectuurplatform Terwecoren Verdickt bvba - Duss BV - Cultureghem vzw - Mark Brearley’s office
© Architectuurplatform Terwecoren Verdickt bvba - Duss BV - Cultureghem vzw - Mark Brearley’s office
© Gregory Halliday

Planning

  • Uitschrijven van de opdracht: augustus 2022
  • Gunning van de opdracht: juli 2024
  • Aanvraag stedenbouwkundige vergunningen: september 2025
  • Uitreiking vergunningen: juli 2026
  • Start van de werken: juli 2027 (schatting)
  • Einde van de werken: juli 2030 (schatting)

Adres

Osseghemstraat 53
1080 Sint-Jans-Molenbeek
België