Skip to main content
© oPla architecture

Copernic

Soort project:
Onderneming

Context

In januari 2018 kochten we een moderne opslagplaats van zo’n 13.000 m² op een perceel van 2,2 hectare in de industriezone van Haren.

De locatie is strategisch interessant voor citydev.brussels: op het GBP ligt de site in gebied voor stedelijke industrie (GSI), en ze zit ingesloten tussen de spoorweg (Diabolo, Schaarbeek-Vorming) en het Vlaams Gewest (industriegebied van Vilvoorde, waar het industriële weefsel heropleeft). De industriezone naast het vormingsstation van Haren en op een steenworp van Brussels Airport is vlot bereikbaar via de weg, want de Brusselse Ring is vlakbij.

citydev.brussels wil de zone nieuw leven inblazen. Daarom kochten we er in 2015 al onze eerste site, Bruel. Nu consolideren we er onze aanwezigheid om de productievastgoedmarkt te stimuleren. Met dat doel voor ogen maken we van de Copernicsite een park voor middelgrote en grote ondernemingen (mgo-park). En terwijl we de vergunningen afwachten en de opdracht voor werken uitschrijven, worden de gebouwen opengesteld voor tijdelijk gebruik.

De uiteindelijke bedoeling van de herontworpen gebouwen is dat ze creativiteit in de hand werken en initiatieven stimuleren rond nieuwe productiewijzen, gedeeld gebruik van toegangen, en uitwisseling van diensten en ervaring. Ook moet de site gebruiksvriendelijk blijven.

© Simon Schmitt Global View
© oPla architecture
© oPla architecture
© oPla architecture
© oPla architecture
© oPla architecture
© oPla architecture

Kenmerken van het project

Infrastructuur

Het bestaande industriegebouw van zo’n 13.000 m² is historisch verdeeld in drie eenheden. Met het oog op de ontwikkeling van een park voor middelgrote en grote ondernemingen, werd er een studie uitgevoerd voor de renovatiewerken.

Studiebureau oPla sleepte de projectontwerpersopdracht in de wacht en stelt voor de site op te delen in zeven autonome modules volgens de bestaande structuur van de gebouwen. De eenheden zouden technisch en structureel van elkaar moeten kunnen losstaan.

Een nieuwe voetgangersgalerij scheidt het goederenverkeer van het personenverkeer. Zo wordt het personenverkeer gecentraliseerd, wat tegelijk synergieën tussen de verschillende bedrijven bevordert en de technieken vereenvoudigt. Voor het goederenverkeer worden de bestaande logistieke toegangen rond de gebouwen gebruikt, en worden de eenheden die uitgeven op de Ganzenweidestraat, uitgerust met nieuwe sectionaalpoorten.

Partners

  • oPla Architecture

Planning

  • Organisatie van de dienstenopdracht voor de projectontwerper: maart 2019
  • Gunning van de projectontwerpersopdracht: december 2019
  • Indiening van de vergunningsaanvragen: september 2020
  • Publicatie van de opdracht voor werken: juli 2022
  • Gunning van de opdracht voor werken: mei 2023 (schatting)
  • Start van de werken: september 2023 (schatting)
  • Einde van de werken: juli 2024 (schatting)
Adres

Dobbelenbergstraat 85
Ganzenweidestraat 303
1130 Haren
België