Skip to main content
De stad van morgen bouwen we vandaag

Context

Eind 2016 kochten we een industriegebouw in de Navezstraat om er een bedrijvencentrum van zo’n 4.000 m² te ontwikkelen. 

Voor deze site op de grens tussen Schaarbeek en de Stad Brussel is er een stedenbouwkundige studie uitgevoerd, die op haar beurt in een richtschema is gegoten. Wij kregen daarvoor in 2011 een gedelegeerde opdracht van de Stad Brussel in het kader van wijkcontract Masui. Het richtschema, dat een ruim gebied omvat, brengt de mogelijkheden voor de transformatie van de site tot gemengde wijk in kaart. 

Onze doelstelling is om met dit nieuwe project het heroplevingsproces kracht bij te zetten en om het bestaande stedelijke aanbod aan te vullen. 

Op de gronden, waarvan het leeuwendeel in overheidshanden is, zullen vier grote operaties worden ontwikkeld. Drie daarvan zal citydev.brussels zelf of als gedelegeerd bouwheer voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest uitvoeren. 

In de eerste operatie worden er ruim 50 geconventioneerde woningen gebouwd boven op een handelsgelijkvloers van 700 à 1.000 m² in de Navezstraat. Er komt ook een ondergrondse parking. 

Operatie 2 bestaat erin een oud industriegebouw te transformeren tot een gebouw voor economische activiteiten. Er kan eventueel een deel van het gebouw worden gesloopt om het project gemakkelijker te kunnen verwezenlijken. 

In de derde operatie wordt een gebouw met sociale woningen en onderaan een voorziening (350 m²) opgetrokken. 

Operatie 4 is een privéproject. De operator wil er een complex met woningen en een economische ruimte bouwen.

© Gregory Halliday
© Gregory Halliday
© Gregory Halliday

Kenmerken van het project

Infrastructuur

 • 50 geconventioneerde woningen
 • 50 sociale woningen
 • 1 openbare voorziening 
 • Handelsruimten 
 • Ondergrondse parking 
 • 1 bedrijvencentrum 

Duurzame ontwikkeling

Onze stedenbouwkundige visie houdt een beheerste dichtheid en compactheid en kwaliteitsvolle milieunormen in.

Partners

In dit stadium zijn de gewestelijke Grondregie, de BGHM en de Brusselse Hoofdstedelijke Regering onze openbare partners voor de financiële opzet en de gronden voor de verschillende openbare operaties.

Planning

 • Aankoop: december 2016 
 • Uitschrijven gezamenlijke overheidsopdracht met de BGHM en ALDI: april 2022
 • Gunning van de opdracht: mei 2024
 • Aanvraag stedenbouwkundige vergunningen: januari 2025
 • Uitreiking vergunningen: januari 2026 (schatting)
 • Start van de werken: juni 2026 (schatting) 
 • Einde van de werken: september 2028 (schatting)

Adres

Navezstraat 88-178
1000 Brussel
België