Skip to main content
De stad van morgen bouwen we vandaag

Steunmaatregelen voor de tewerkstelling van Brusselaars op de sites van citydev.brussels

Het Brussels gewest en citydev.brussels starten een 2de fase van het pilootproject voor steunmaatregelen voor Brusselse werkgelegenheid. De 1ste fase was immers een succes. Om de ondernemingen aan te moedigen om deel te nemen, zijn de voorwaarden versoepeld en de premies verhoogd. De steun is er voor alle ondernemingen die gevestigd zijn op de sites van citydev.brussels en minstens 5 loontrekkenden (in plaats van 10) in dienst hebben. De steunmaatregelen hebben betrekking op de periode van 01.04.2019 tot 31.03.2020.

Uitzonderingen: precaire bezetting, bepaalde activiteitensectoren en ondernemingen die eigenaar zijn van hun grond.

Waarom deze steunmaatregelen?

  • Er bestaat een ongelijkheid tussen Brussel, het belangrijkste werkgelegenheidsbekken van het land, en de 2 andere gewesten.
  • Van de drie gewesten heeft het Brussels gewest het hoogste werkloosheidscijfer: 13,9 % in 2018.
  • Bedoeling van de steunmaatregelen is de Brusselse ondernemingen bewust te maken van deze problematiek.

2 soorten steunmaatregelen - cumuleerbaar

Steun voor het behoud van jobs voor Brusselaars

Steun voor de aanwerving van Brusselaars

Voorwaarden?

Het bedrijf heeft minimaal 5 personen op de payroll met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur of een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur van minstens 6 maanden.

3 categorieën: kleine, middelgrote en grote ondernemingen.

De steun wordt berekend volgens de grootte van de onderneming.

Welke bedragen?

De bedragen van de steun voor het behoud van jobs voor Brusselaars liggen tussen 1.250 euro en 5.600 euro, die van de steun voor de aanwerving van Brusselaars tussen 1.200 euro en 3.000 euro per aangeworven Brusselaar.

De bedragen zijn begrensd op 30 % tot 50% van de jaarlijkse huur/canon.

Interesse?

Vul hieronder het onlineformulier voor steunaanvraag in.

Uiterste verzenddatum: 31/05/2019

Wij valideren uw aanvraag uiterlijk 31/12/2019

De premies worden uitbetaald in 2021