Skip to main content
1974-2024. Stevige basis. Grenzeloos potentieel

Opdracht gegund voor NovaCity II met 118 publieke woningen

We gunden de promotieopdracht voor NovaCity II aan Eiffage Development, dat zal samenwerken met POLO Architects, Espace Architectes en landschapsarchitect CD Plus. NovaCity II is om verschillende redenen een bijzonder project: de lat ligt op 100 % nulenergiewoningen, er komen dakmoestuinen en gedeelde tuinen in de huizenblokken, de verschillende bouwvolumes zijn op maat van de wijk, het project heeft circulaire ambities en er is aandacht voor zachte mobiliteit in de wijk. De werken zouden begin 2025 moeten starten.

NovaCity II ligt aan de kant van Bergensesteenweg. Het project omvat voornamelijk woningen, met op de begane grond ook een wijkconciërgerie (de gemeente beheert die) en enkele winkels. Een openbare weg in T-vorm en een openbaar plein zorgen voor structuur. NovaCity II is opgedeeld in 4 kavels: er komen 118 geconventioneerde woningen met 1 tot 4 slaapkamers, 1.155 m² winkels op kavels 1 en 2, en op kavel 4 een 384 m² grote wijkconciërgerie (de gemeente zal die beheren). Het architecturale leidmotief reikt verder dan het project zelf, en is op maat van de wijk. De aangepaste volumes en de rijke en gevarieerde architectuur vormen namelijk een subtiel samenspel met NovaCity I en het bestaande weefsel.

Nog een bijzonderheid: er komt een innovatief koolstofarm warmtenet, en er kan een energiegemeenschap worden opgezet om energieoverschotten te delen. Een geothermisch warmtepompensysteem produceert thermische energie en zorgt voor koeling (free cooling). Er is dus geen extra koelinstallatie nodig. Het systeem wordt aangedreven door elektrische energie die afkomstig is van fotovoltaïsche zonnepanelen, en thermische zonnepanelen zorgen voor het thermische evenwicht van het grondwater. Met zijn verwarmings- en koelsysteem stapt het project volledig af van fossiele brandstoffen. Tal van gedeelde buitenruimten (collectieve moestuinen, tuinen, een openbaar plein) stimuleren samenleven en biodiversiteit, met duurzame ontwikkeling als leidraad.