Skip to main content
De stad van morgen bouwen we vandaag

citydev.brussels en perspective.brussels lanceren het gewestelijk loket voor tijdelijke gebruiksbestemmingen om eigenaars en projectdragers te ondersteunen en wegwijs te maken

Tijdelijk gebruik blijft groeien in Brussel. Het Brussels Gewest beseft maar al te goed dat tijdelijkgebruiksprojecten een katalysator voor innovatie en stadsontwikkeling zijn, en komt daarom met een loket voor tijdelijke gebruiksbestemmingen. perspective.brussels en citydev.brussels bundelen de krachten om dat loket te coördineren. Concreet kan je als gebruiker van het loket nu terecht op een onlineplatform. Het doel? Projectdragers en eigenaars van leegstaand vastgoed aan elkaar matchen, en de expertise van de twee instellingen rond tijdelijk gebruik beschikbaar maken.

Tijdelijkgebruiksprojecten in Brussel

Je ziet het steeds vaker in het Brussels Gewest: sites en gebouwen die een tijdelijke invulling krijgen in afwachting van hun definitieve transformatie. Zo’n tijdelijk gebruik heeft heel wat voordelen. Projectdragers met de meest uiteenlopende achtergronden kunnen hun activiteiten uittesten, eigenaars vermijden dat hun vastgoed blijft leegstaan of gekraakt wordt, én tijdelijke invullingen kunnen hele wijken nieuw leven inblazen. Omdat ze het belang van tijdelijk gebruik inzag, besloot de Brusselse regering in juli 2021 om een loket voor tijdelijke gebruiksbestemmingen op te richten. Dat loket is een aanspreekpunt. Het begeleidt wie met tijdelijk gebruik bezig is, en beantwoordt vragen rond het thema. Welke regels moet je volgen? Wat zijn de goede praktijken? Welke vergunningen en toelatingen heb je nodig?

Wat biedt www.temporary.brussels?

De website van het loket is er in de eerste plaats voor projectdragers en eigenaars van een gebouw of site die op zoek zijn naar een tijdelijk gebruiker.

Ze is een rijke bron aan informatie voor al wie meer wil weten over tijdelijk gebruik. Je vindt er onder andere:

  • de laatste nieuwtjes;
  • een roadmap voor als je zelf een project wil opstarten;
  • 186 praktische vragen;
  • een bibliotheek, waar je het antwoord vindt op juridische, financiële, administratieve of andere vragen.

Gebundelde expertise

citydev.brussels kent de vraag naar grond en gebouwen in het Brussels Gewest en is expert in de ontwikkeling van grote openbare vastgoedprojecten. Het hoeft dan ook niet te verbazen dat ze al jaren tijdelijk gebruik faciliteert. Haar tijdelijkgebruiksteam is de voorbije twee jaar enorm versterkt. Het houdt zich bezig met de operationele kant van het loket. Het begeleidt projectdragers en eigenaars uit de openbare en private sector, en koppelt zo vraag aan aanbod. Het schrijft ook oproepen tot het indienen van blijken van belangstelling (OIB’s) uit. Daarmee overstijgt het het insidersnetwerk en zet het vastgoed dat beschikbaar is voor tijdelijk gebruik, ook bij een ruimer publiek in de kijker. Al wie interesse heeft (professional of amateur, met ervaring of niet) kan op die oproepen reageren en zich kandidaat stellen als tijdelijk gebruiker of beheerder van het vastgoed.

perspective.brussels focust dan weer op de strategische en prospectieve kant van het loket. Vanuit zijn multidisciplinaire expertise rond territoriale ontwikkeling bezielt het team van perspective.brussels de gewestelijke uitwisselingen en een netwerk van spelers die met tijdelijk gebruik bezig zijn. Maar zijn opdracht strekt verder dan dat: het team monitort ook de ontwikkeling van tijdelijk gebruik, en vergaart en verspreidt kennis over het thema.

Rudi Vervoort, minister-president van het Brussels Gewest: “Al heel wat culturele, sociale, ambachtelijke, educatieve of soms humanitaire tijdelijkgebruiksprojecten zijn uitgegroeid tot een waar succes. Ze boren potentieel aan om het de Brusselaars helemaal naar de zin te maken. Nu het loket voor tijdelijke gebruiksbestemmingen er is, hebben we een unieke kans om tijdelijk gebruik nóg gemakkelijker, gestructureerder en sneller te laten werken. Een goede zaak, want het speelt een sleutelrol in het solidaire, actieve gewest dat ik voorsta.”

Barbara Trachte, staatssecretaris van Economische Transitie: “Tijdelijkgebruiksprojecten zijn een bijzonder interessante tool voor ondernemers die een economische activiteit willen opstarten of uittesten. De oprichting van het loket is een van de Shifting Economy-maatregelen. Ik ben maar wat blij dat het het leven van projectdragers heel wat makkelijker kan maken en zo de Brussels economie mee dynamiseert.”

“Met dit onlineloket zetten we nog een stap voorwaarts in een proces waar we jaren geleden mee gestart zijn: het tijdelijk gebruik van sites in afwachting van hun transformatie. Daar zetten we op in om wijken nieuw leven in te blazen en in te spelen op de behoeften in de stad”, aldus Benjamin Cadranel, administrateur-generaal van citydev.brussels.

“Via tijdelijk gebruik kan je nieuwe activiteiten uittesten op sites of in gebouwen die leegstaan in afwachting van hun herbestemming. Je kan er ook flexibel mee inspelen op duidelijke behoeften. Zo kan je via een tijdelijkgebruiksproject culturele, sociale of sportvoorzieningen aanbieden. Het loket dat we nu lanceren, moet die dynamiek in het gewest nog aanjagen,” besluit Antoine de Borman, directeur-generaal van perspective.brussels.