Skip to main content

De ombudsvrouw

De medewerkers van citydev.brussels spannen zich elke dag in om u een optimale service te bieden. Ondanks hun inzet is het mogelijk dat u niet helemaal tevreden bent of een klacht heeft.

U vindt dat de geleverde dienst niet voldoet aan de gemaakte afspraak?

U hebt het gevoel dat men u van het kastje naar de muur stuurt?

De informatie die u kreeg bleek verkeerd of onvolledig?

U vindt dat uw klacht niet of slecht behandeld werd?

Wat doet de ombudsvrouw voor u?

Ze bemiddelt wanneer u een klacht heeft over een dienst van citydev.brussels en u geen gehoor kreeg op de betrokken dienst.

Hoe werkt de ombudsvrouw?

  • Ze werkt onafhankelijk en moet geen verantwoording afleggen aan de diensten.
  • Ze werkt kosteloos.
  • Ze werkt op basis van wettelijke teksten en reglementen.
  • Ze hoort alle partijen.
  • Ze stelt oplossingen voor.

Welke klachten worden behandeld?

  • De klacht moet gaan over een persoonlijk belang. De naam en het adres van de indiener van de klacht moeten bijgevolg bekend zijn.
  • De klacht werd nog niet eerder behandeld.
  • De klacht maakt geen voorwerp uit van een juridische of gerechtelijke procedure.
  • De klacht betreft een geleverde dienst of de dienstverlening.

Concreet, u hebt een klacht. Wat doet u?

U richt zich met uw probleem tot de persoon of de dienst die uw dossier behandelt (zie de naam bij contact op uw brieven van citydev.brussels).
U krijgt geen of onvoldoende gehoor bij de betrokken dienst. U hebt het gevoel dat geen rekening gehouden wordt met uw opmerkingen of u kreeg verkeerde of onvolledige informatie, neem dan contact op met de ombudsvrouw van citydev.brussels.

Ombudsvrouw citydev.brussels, Gabrielle Petitstraat 6 in 1080 Brussel
Tel. + 32 2 422 50 78
Fax + 32 2 422 51 50