Skip to main content

Overheidsopdrachten

U vindt hier een overzicht van onze recente overheidsopdrachten: 

  • opdrachten voor werken
  • promotieopdrachten:
  • projectontwerpersopdrachten
  • design-and-buildopdrachten
  • projectoproepen
  • opdracht voor vastgoedmakelaars

Overheidsopdrachten voor 2021-2022

PDF-pictogramRaadpleeg onze beschrijving van de citydev.brussels-woning

Inventaris van de overheidsopdrachten van de instelling

Deze inventaris omvat alle overheidsopdrachten die de gemeente of de in artikel 2 bedoelde instelling toegewezen heeft, met vermelding, per opdracht, van de begunstigden en de vastgelegde bedragen, ongeacht of de opdracht met of zonder bevoegdheidsdelegatie toegewezen is.