Skip to main content
De stad van morgen bouwen we vandaag

WeSmart stelt voor: greenbizz.energy

WeSmart, Belgisch marktleider in energiegemeenschappen, krijgt groen licht van Brussels energieregulator BRUGEL om greenbizz.energy te beheren. Dat is een energiegemeenschap voor lokaal opgewekte hernieuwbare stroom tussen Greenbizz, citydev.brussels, het WTCB en Sibelga. 

greenbizz.energy verenigt twintig bedrijven uit Greenbizz, een bedrijvencentrum én incubator in Laken. Op het dak van hun gebouw staan intussen 943 zonnepanelen. Goed voor jaarlijks 203 MWh. Bedoeling is dat de bedrijven zoveel mogelijk zelf gebruik gaan maken van die lokaal opgewekte stroom.

Zo’n project in een bedrijvenzone is voor het Brussels Gewest een primeur én een uitstalraam voor innovatie. Dankzij dit initiatief kunnen de deelnemers op termijn hun energie- en klimaatengagement naar een hoger niveau tillen. WeSmart beheert de gemeenschap en maakt de bedrijven bewust van hun impact en energiebehoeften. Om die in kaart te kunnen brengen, houdt het energieteam van citydev.brussels een energieboekhouding bij voor de bedrijven in Greenbizz. WeSmart geeft hun nu ook toegang tot zijn digitale platform, dat de productie en het verbruik opvolgt. Zo loopt het beheer van de gemeenschap nog vlotter. Nu BRUGEL het licht op groen heeft gezet, kan WeSmart de verbruikte hernieuwbare energie gaan factureren aan de deelnemers.

De bedrijven die in greenbizz.energy stappen, produceren en verbruiken hun eigen groene stroom. Lokaal, in korte keten. Dat biedt niets dan voordelen, op economisch, sociaal én ecologisch vlak. De bedrijven krijgen elk jaar een veel lagere energiefactuur in de bus, en greenbizz.energy smeedt banden tussen de lokale spelers. And last but not least: er wordt 1,98 ton minder CO2 uitgestoten. Dat is vergelijkbaar met de uitstoot van een rit van 12.000 km in een dieselauto, of van twee heen-en-weervluchten tussen Parijs en New York (per passagier). Bovendien zijn er al plannen om het project uit te breiden naar de naburige wijk.