Skip to main content
De stad van morgen bouwen we vandaag

Vroegere Delhaizesite maakt plaats voor LionCity!

De Brusselse Regering heeft de verkennende studie en de grote principes goedgekeurd voor de aanleg van de vroegere Delhaizesite in Sint-Jans-Molenbeek. Daarmee krijgt project LionCity concreet vorm.

De site van 4,4 hectare op de hoek van de Jules Delhaizestraat en de Ossegemstraat werd al sinds 1883 gebruikt door Delhaize. Tegelijk met de aankoop van de site via citydev.brussels in november 2019 vroeg de Brusselse Regering aan citydev.brussels en perspective.brussels om een verkennend stedenbouwkundig onderzoek uit te voeren.

Het project dat de studie voorstelt is een gemengde wijk met openbare woningen en duurzame productiegerichte economische bestemmingen. Er wordt voorzien in de behoeften van de wijk (onderwijs, opleiding en tewerkstelling, diensten voor omwonenden, winkels ...). Er zouden nieuwe groene ruimten komen voor een doorlopend groen netwerk tot nabijgelegen metrostation Beekkant. De studie geeft voorrang aan actieve mobiliteit (de stromen voor de economische activiteiten) op de site en moedigt zachte mobiliteit aan. Ook moeten de beschikbare parkeerplaatsen goed worden verdeeld en gebruikt. Duurzaamheid staat vanzelfsprekend centraal in de nieuwe ontwikkeling.

De omwonenden krijgen inspraak en worden zo bij het project betrokken. Vanaf 2021 komen er tijdelijke projecten op de site: om er leven in te blazen, bestemmingen uit te proberen en er participatieve dynamiek te brengen.

De studie werd uitgevoerd door een consortium bestaande uit Architectuurplatform Terwecoren Verdickt bvba, Duss BV, Cultureghem vzw en Mark Brearley & Company. Dat consortium werd gekozen na een oproep tot het indienen van blijken van belangstelling die werd uitgeschreven in juni 2019.

De volledige studie kan worden geraadpleegd via de 3 luiken hieronder.

Download LionCity_volet_i_-_luik_i.pdf

Download LionCity_volet_ii_-_luik_ii.pdf

Download LionCity_volet_iii_-_luik_iii.pdf