Skip to main content

Oproep tot het indienen van blijken van belangstelling

Klein-Eiland 3 maakt deel uit van CityGate II, een grootschalig stadsvernieuwingsproject waar op termijn woningen, een school en ateliers komen. De werken gaan pas over enkele jaren van start. In afwachting daarvan willen we de site leven inblazen met sociale, economische en culturele burgerinitiatieven. 

Als openbaar ontwikkelaar zet citydev.brussels resoluut in op het tijdelijke gebruik van haar vastgoed. Daarom schrijven we een oproep tot het indienen van blijken van belangstelling (OIB) uit. Doel: een beheerder-coördinator aanwijzen voor het tijdelijke gebruik van een deel van de site op Klein-Eiland 3 en de Grondelsstraat in Anderlecht. In totaal geven we 2.774 m² in tijdelijk gebruik: 535 m² opslagruimte en 2.239 m² kantoorruimte.

De tijdelijke invullingen moeten een meerwaarde bieden voor de wijk en elkaar aanvullen op sociaal, artistiek, cultureel en economisch vlak. De beheerder-coördinator sluit met citydev.brussels een overeenkomst voor twee jaar. Die kan eventueel worden verlengd, in functie van de planning voor het toekomstige project.

De OIB-procedure verloopt als volgt:

  • vrijdag 29 oktober 2021, om 11 uur en/of om 14 uur: verplicht bezoek aan de site
  • maandag 22 november 2021 om 17 uur: deadline voor de indiening van de kandidaturen
  • dinsdag 7 december 2021 om 09.30 uur: vergadering van het adviescomité

Interesse? Alle details leest u hier.