Skip to main content

Onze nieuwe gedelegeerde opdracht: de publieke behandeling van verontreinigde bodems

Sinds begin dit jaar werken we officieel samen met Leefmilieu Brussel voor de publieke behandeling van verontreinigde bodems.

Dat klinkt ingewikkeld, maar is eigenlijk heel eenvoudig.  Het Brussels Gewest bedacht dit mechanisme om als overheid, onder welbepaalde voorwaarden, zélf vervuilde bodems te kunnen laten onderzoeken en behandelen. Handig in complexe situaties. Soms is zo'n verontreiniging immers verspreid over meerdere percelen, of staat ze de renovatie van een publieke grond in de weg. Als je in die gevallen als overheid de touwtjes in handen kunt nemen, krijgen ook die gronden een tweede leven.

Concreet kregen wij en Leefmilieu Brussel de opdracht om elk geselecteerd verontreinigingsdossier financieel ten laste te nemen, en administratief en technisch te begeleiden. De Brusselse regering kent daarvoor jaarlijks een budget toe. Het mechanisme is er voor zowel publieke als private gronden.

De publieke behandeling van verontreinigde bodems staat ook officieel in onze nieuwe beheersovereenkomst als een van de opdrachten die de Brusselse regering ons toevertrouwde. Zij stelde overigens een duidelijke taakverdeling op:

  • Leefmilieu Brussel stuurt het volledige project, en meer bepaald de bodemonderzoeken, aan.
  • citydev.brussels houdt toezicht op de saneringswerken en coördineert ze.

In enkele strategische zones komt het mechanisme meteen van pas: het Weststation, de Biestebroekwijk (met onder meer ons project CityGate II - Klein Eiland), Josaphat en Schaarbeek-Vorming.