Ons activiteitenverslag voor 2018 is klaar!

12/06/2019

Met veel genoegen stellen we u trots de onlineversie van ons activiteitenverslag voor – een dynamisch document, verrijkt met foto’s en filmpjes.

2018 was het laatste jaar van onze eerste vijfjarige beheersovereenkomst. We zijn verheugd vast te stellen dat we de doelstellingen die we kregen, hebben behaald en zelfs hebben overtroffen.  Zo zorgt de significante groei van ons grondpatrimonium ervoor dat het Brussels Gewest ook morgen nog beschikt over gronden en gebouwen om tegemoet te komen aan de vraag van bedrijven die een geschikte locatie in het gewest zoeken. Een must om de stadseconomie te ontwikkelen. Daarnaast brachten we meer dan 1.200 woningen op de markt en legden we de grondslag voor een aantal ambitieuze projecten die in de nabije toekomst ontwikkeld zullen worden. En zoals we ons hadden voorgenomen, zetten we veel meer in op het tijdelijke gebruik van onze sites in ontwikkeling. Daar vaart onze stad wel bij.

Lees of bekijk de interviews met onze voorzitter, afgevaardigd bestuurder en administrateur-generaal, waarin ze de balans opmaken van 2018. (Her)ontdek vervolgens al onze lopende projecten en hoe ze opschieten. Raadpleeg onze financiële resultaten en de kerncijfers van 2018. Maak tot slot kennis met de dames en heren die elke dag in onze instelling met dynamisme, engagement en gemoedelijkheid ijveren voor de stedelijke ontwikkeling van het Brussels Gewest.

Meer dan ooit bouwen we vandaag de stad van morgen!

U vindt ons activiteitenverslag hier: activityreport2018.citydev.brussels.

Veel leesplezier!