Nieuwe leden in de bestuursorganen van citydev.brussels

30/04/2020

Op 24 april 2020 kwam de algemene vergadering van citydev.brussels samen. Tijdens die vergadering werden de nieuwe leden van de raad van bestuur aangesteld, net als de nieuwe voorzitter, Bernard Richelle, en de nieuwe afgevaardigd bestuurder, Thomas Ryckalts. Zij nemen de fakkel over van Antoine de Borman, die sinds 2018 voorzitter was, en Julien Meganck, die kan terugblikken op een carrière van 15 jaar als afgevaardigd bestuurder.

Bernard Richelle (60 jaar, Ecolo) is landbouwingenieur van opleiding en behaalde aan Solvay Brussels School ook diploma’s overheidsmanagement en fiscaal beheer. Als vennoot van PME-Conseils nv – een consultancybureau voor boekhouding, businessmanagement, financiën en fiscaliteit – adviseert hij al ruim 30 jaar kmo’s. Van 2012 tot 2014 was hij voorzitter van de Gewestelijke Investeringsmaatschappij voor Brussel (GIMB).  Sinds 2019 is hij medevoorzitter van BinHôme cvba, een openbare vastgoedmaatschappij die 2.600 sociale woningen beheert in Ukkel en Elsene. Vanuit zijn passie voor landbouwkunde werkte hij bovendien voor verschillende bedrijven die bezig zijn met voeding, landbouw en milieubescherming.

Thomas Ryckalts (43 jaar, Open VLD) behaalde zijn diploma Rechten, optie sociaal en economisch recht, aan de Vrije Universiteit Brussel (VUB). Negen jaar lang was hij als advocaat gespecialiseerd in administratief recht aan de slag bij GD&A Advocaten. Hij legde zich er toe op ruimtelijke ordening en stedenbouw. Als medeoprichter van ORYS Advocaten (2012) is hij er verantwoordelijk voor alles wat verband houdt met administratief recht. Hij spitst zich in het bijzonder toe op stedenbouwrecht, milieurecht en de wetgeving op de overheidsopdrachten. Hij was van 2012 tot 2014 voorzitter van de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij (BGHM), en van 2014 tot 2019 van de Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel (MIVB).

De wissel aan het hoofd van citydev.brussels vindt plaats in moeilijke omstandigheden: de COVID-19-gezondheidscrisis gooit heel wat roet in het eten voor de ontwikkeling van projecten en hun financiering. De crisis toont wel meer dan ooit hoe belangrijk het is de opdrachten van citydev.brussels ten dienste van het gewest te bevestigen. De klemtoon ligt daarbij in het bijzonder op de prioriteiten van het regeerakkoord: betaalbare kwaliteitswoningen op de markt brengen in duurzame gemengde wijken, de productie van materiële goederen in het stadsweefsel ondersteunen, en de kringloopeconomie en stadslandbouw verder uitbouwen.

Een eerste uitdaging voor de kersverse voorzitter en afgevaardigd bestuurder is succesvol met het Brussels Gewest onderhandelen over de nieuwe beheersovereenkomst van citydev.brussels, zodat die het belang van die prioriteiten weerspiegelt en er de nodige menselijke, financiële en organisatorische middelen aan besteedt. Er wacht hun ook een andere kluif: de volledige hervorming van de bestuursorganen van citydev.brussels, die op het einde van de vorige legislatuur werd opgestart, voltooien.

Samenstelling van de raad van bestuur