Skip to main content

Label Ecodynamische Onderneming met drie sterren

Voor de vierde keer op rij heeft citydev.brussels het label Ecodynamische Onderneming met 3 sterren binnengehaald!

Dat label is een erkenning voor het werk van iedereen die ons label elke dag een warm hart toedraagt. Door met respect om te gaan met het milieu en op een heleboel vlakken de juiste keuzes te maken in de maatschappelijke zetel: fleet, drukwerk, verbruiksgoederen voor de cafetaria, catering, kantoorbenodigdheden, energie ...

citydev.brussels zet zich uiteraard al heel wat langer in voor het milieu. In 2001 diende onze instelling voor het eerst haar kandidatuur in voor het label Ecodynamische Onderneming, het milieumanagementsysteem dat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in 1999 in het leven riep.

In 2004 kreeg citydev.brussels officieel het label Ecodynamische Onderneming voor haar goede milieubeheer qua duurzame aankopen, alternatieve mobiliteit, energiebesparing, afvalsortering ... Sindsdien blijft de instelling haar milieuresultaten verbeteren.

Het is geen toeval dat, van de 6 hernieuwingsdossiers die citydev.brussels indiende, de 4 laatste het 3-sterrenniveau kregen, het hoogste niveau van ecobeheer.

We zullen uiteraard maatregelen blijven treffen om de ecologische voetafdruk van citydev.brussels nóg te verkleinen.