COVID-19 - Leerstoel - Les van 19 maart uitgesteld

13/03/2020

Gezien de federale richtlijnen van 12 maart om de coronacrisis aan te pakken, wordt de tweede les van de leerstoel, die gepland was op donderdag 19 maart, uitgesteld. We laten u zo snel mogelijk de nieuwe datum weten.

De les rond “Production and the Mixing of Social Classes” wordt gegeven door Luk Peeters, burgerlijk ingenieur-architect en master in de stedenbouw. Luk is senior partner bij ORG. Hij beheert er architectuurprojecten in de Brusselse vestiging. Hij heeft vijftien jaar ervaring in architectuur en projectmanagement. Hij volgde al veel grote en kleine projecten op, zowel in België als in het buitenland. Luk behaalde zijn masterdiploma burgerlijk ingenieur-architect aan de KU Leuven. Hij heeft ook een masterdiploma stedenbouw van de KU Leuven en de UGent. Voor hij ORG mee oprichtte, werkte hij bij TPF en Sweco.

Samenvatting van de les: "De onkunde om ons te verhouden tot onze omgeving kan in verband gebracht worden met de modernistische aanpak, die erin bestond de stedelijke functies wonen en produceren te scheiden. Vandaag stellen we vast dat deze historische scheidslijnen in onze steden grote problemen hebben veroorzaakt inzake mobiliteit en ecologie. Om vele verschillende redenen lijkt het vandaag vanzelfsprekend om in steden functies te vermengen, al botsen we bij het combineren en herontwerpen van die gescheiden functies op verschillende bedreigingen. Productie in de stad? Ja, maar … het vermengen van functies in combinatie met het ontwerpen van ruimtes voor veelzijdig gebruik leert ons dat het samenbrengen van personen met verschillende achtergronden en socio-economische profielen complex en soms zelfs ongemakkelijk is. Moet architectuur niet neutraal te zijn in haar programmatie? De belangrijkste vraag die een ontwerper zich zou moeten stellen, is: hoe moet je gebouwen ontwerpen om samenleven mogelijk te maken? De thema’s die aan bod zullen komen tijdens de tweede lezing, zijn sociale integratie, flexibel ontwerp, naburige industrie en betrouwbaarheid."

Zonder tegenbevel gaan de volgende lessen wel door:

- donderdag 23 april om 12.30 uur in het Victor Bourgeois-auditorium: “Aesthetics and Empathy” door Birgit Clottens

- dinsdag 28 april om 12.30 uur in het Victor Bourgeois-auditorium: “Curatorial Design” door Marcel Smets