Skip to main content

COVID-19 - Leerstoel 2020 - Uitstel lessen en workshops

De maatregelen die de federale overheid op 12 maart trof om de coronacrisis aan te pakken, werden verlengd. Helaas betekent dat dat we alle lessen in het kader van de interuniversitaire leerstoel BSI-citydev.brussels in 2020 moeten uitstellen.

Vóór de verlenging van de richtlijnen stonden de volgende lessen en workshops gepland:

  • donderdag 19.03: “Production and the Mixing of Social Classes” door Luk Peeters
  • donderdag 23.04: “Aesthetics and Empathy” door Birgit Clottens
  • dinsdag 28.04: “Curatorial Design” door Marcel Smets
  • vrijdag 03.04: workshop “Ontwikkeling van een gemengde wijk type OGSO”
  • in mei (datum nog niet bekend): workshop “Participatie of participatieve raadpleging?”

De verschillende betrokken actoren zijn momenteel volop in overleg om nieuwe data vast te leggen voor de lessen en workshops. Momenteel wordt oktober 2020 overwogen. De nieuwe data worden aangekondigd zodra ze zijn vastgelegd.

In afwachting daarvan kunt u op ons YouTubekanaal de volledige inaugurele rede van Alexander D’Hooghe, “Stedenbouw en architectuur in tijden van populisme”, van 3 maart (opnieuw) bekijken.