citydev.brussels zet nog meer in op het tijdelijke gebruik van haar sites

12/03/2019

Na een oproep tot interesse zijn er beheerders-coördinatoren geselecteerd voor de sites Ropsy Chaudron in Anderlecht en BridgeCity in Brussel-Stad. Communa, Superlab en Sisyphe zullen vanaf midden maart instaan voor twee nieuwe tijdelijke bezettingen van twee jaar.

Sinds een aantal jaren krijgen de sites van citydev.brussels een tijdelijke invulling in afwachting van hun ontwikkeling. Het grootste voorbeeld is Studio CityGate: daar zijn ruim 20.000 m² tijdelijk ingericht als kunstenaarsateliers, een culturele, sociale en economische pool, collectieve voorzieningen en een skatepark. De beheerder is de bvba Entrakt.

Communa vzw gaat de site Ropsy Chaudron beheren en er een waaier aan activiteiten op poten zetten. Het project moet verschillende actoren samenbrengen die in de wijk ondervertegenwoordigde activiteiten aanbieden. Zo vullen ze aan wat er al is. De lokale actoren (buurtbewoners, verenigingen, scholen ...) worden uitgenodigd om dit tijdelijke project mee uit te bouwen en te verwezenlijken in de ruimten aan de straatkant en op de binnenplaats. In een deel van het gebouw zouden ook daklozen kunnen worden opgevangen.

Superlab en Sisyphe gaan het project op de site van BridgeCity samen ontwikkelen. Ze willen de site doen uitgroeien tot een nieuwe culturele en technische hotspot in Brussel. De huidige en toekomstige partnerschappen zullen op verschillende thema’s stoelen: cultuur, creatie (met inbegrip van technologie en economie), community, wederzijds respect, cocreatie, zin voor het collectief en ethiek.