citydev.brussels koopt Delhaizesite in Ossegem

16/12/2019

In februari 2019 kondigde Delhaize aan dat het van plan was zijn ondersteunende diensten te verhuizen van Ossegem (Sint-Jans-Molenbeek) naar Kobbegem (Zellik).

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest liet erg snel zijn interesse blijken voor de aankoop van de site. Zo zou het daar een inrichting en herontwikkeling kunnen garanderen die stroken met zijn territoriale-ontwikkelingsstrategie. Het gewest gaf citydev.brussels en perspective.brussels meteen een mandaat om de mogelijke transformatiescenario’s voor de site onder de loep te nemen.

In de zomer kwamen citydev.brussels en Delhaize overeen om exclusieve onderhandelingen aan te gaan. Die zijn nu uitgemond in een totaalakkoord voor een verkoopprijs van 21 miljoen euro, waaraan een aantal voorwaarden zijn gekoppeld. Die hebben betrekking op het tijdelijk gebruik van de site door Delhaize, de bodemsanering, de voortgezette uitbating van een Delhaizesupermarkt op de site, het behoud van bepaalde architectuurelementen ...

Delhaize en citydev.brussels verbonden zich ertoe de verkoopovereenkomst vóór 19 december 2019 te ondertekenen.

In dit stadium tonen de programmaschetsen van citydev.brussels dat er, naast de supermarkt, ook nog productieruimten, woningen, openbare ruimten en een grote collectieve voorziening kunnen komen op de site. Die beslaat 4,4 hectare, waarvan 3,8 hectare in ondernemingsgebied in een stedelijke omgeving (OGSO). Het definitieve programma zal pas worden bepaald na afloop van de stedenbouwkundige studie van het externe studiebureau dat citydev.brussels en perspective.brussels aanstelden. De eerste resultaten worden begin 2020 verwacht.