Agenda - 10 maart om 12.30 uur - Eerste les van de leerstoel

10/03/2020

Op dinsdag 10 maart vindt de eerste les plaats van de interuniversitaire leerstoel BSI-citydev.brussels. De les wordt gegeven van 12.30 tot 14.00 uur in het Victor Bourgeois-auditorium, Flageyplein 19 in 1050 Brussel. 

Yannick Vanhaelen komt er vertellen over “Legibility Beyond Your Neighbourhood”. Yannick Vanhaelen, master in de architectuur, is projectmanager bij ORG Urbanism en doctoraatsstudent aan de Université Libre de Bruxelles (ULB). Hij werkt bij ORG sinds 2017 en coördineert er complexe stadsprojecten, zoals het richtplan van aanleg voor de heraanleg van de E411 in Brussel en het beeldkwaliteitsplan voor de openbare ruimte in de Brusselse kanaalzone. Voor hij aan de slag ging bij ORG, was Yannick onderzoeker aan de ULB en deed hij beroepservaring op bij architectenbureaus NL Architects (Amsterdam), en 51N4E en DEV-space (Brussel).

Samenvatting van de les: Landschappen, stadslandschappen en zelfs grootschalige gebieden waren in het verleden leesbaar en interpreteerbaar door middel van hun contouren, ideogrammen en structuren. Ze droegen ertoe bij dat we onszelf konden situeren in een omgeving (de stad, het platteland ...) en er ons ‘thuis’ konden voelen. Vandaag slagen we er niet meer in om te ontcijferen, te begrijpen waar we ons bevinden, om onze omgeving te lezen en te interpreteren. Dit leidt ons tot een reeks vragen: Door wat worden wij omringd? Waar bevinden we ons? Waar vinden we onze plaats? Waar horen we thuis? Door de uitdijende verstedelijking en breuken in het landschap die ontstaan door menselijke installaties, hebben de landschappen en stadslandschappen van vandaag hun vermogen verloren om herkenbaarheid en een collectieve betekenis te creëren. Deze lezing zal handelen over visies en infrastructuren op grote schaal: hoe kunnen die een tool zijn om de leesbaarheid op grote schaal te verbeteren zodat we beter vatten waar we thuishoren en zodat grootschalige projecten leesbaar en betekenisvol kunnen worden op een kleinere schaal? Interscalariteit, veelheid van gebruikswijzen, menselijke infrastructuren, continuïteit en leesbaarheid zijn thema’s die tijdens deze eerste lezing behandeld zullen worden.

De volgende lessen vinden plaats op:

- donderdag 19 maart om 12.30 uur in het Victor Bourgeois-auditorium: “Production and the Mixing of Social Classes” door Luk Peeters

- donderdag 23 april om 12.30 uur in het Victor Bourgeois-auditorium: “Aesthetics and Empathy” door Birgit Clottens

- dinsdag 28 april om 12.30 uur in Victor Bourgeois-auditorium: “Curatorial Design” door Marcel Smets