Skip to main content
De stad van morgen bouwen we vandaag

7de interuniversitaire leerstoel – The Co-Resilient City

citydev.brussels en het Brussels Studies Institute organiseren samen de 7de editie van hun interuniversitaire leerstoel. Deze editie gaat over The Co-Resilient City. De deelnemers worden ook uitgenodigd om na te denken over dat thema tijdens verschillende workshops.

Co-resilience is het vermogen van groepen en gemeenschappen om te gedijen en met anderen te verbinden in tijden van crisis. Het programma van de leerstoel zal ingaan op co-resilienceprocessen, waaronder belangrijke aspecten als Actoren & Hulpbronnen; Infrastructuur & Tools; Organisatie, Bestuur & Beleid; Ecologie, Economie & Welzijn. Het zal ook manieren verkennen om die aspecten in kaart te brengen en toekomstscenario’s te maken. Het doel is te leren van lokale en mondiale initiatieven en vormen van samenwerking en strategische actie te definiëren die meer impact en agency kunnen hebben op de schaal van de stad.

Doina Petrescu is leerstoelhoudster voor 2023. Ze is professor Architectuur en Design Activism aan de University of Sheffield en Jubilee Professor 2022 aan de Chalmers University of Gothenburg. Haar onderzoek betreft kwesties van stedelijke veerkracht in relatie tot stedelijke commons, coproductie, feminisme en politics of space. Haar publicaties omvatten onder andere het Urban Commons Handbook (2022), Architecture and Resilience (2018), The Social (Re)Production of Architecture (2017), Altering Practices: Feminist Politics and Poetics of Space (2007) en Architecture and Participation (2005).

In de inaugurele rede worden deze kwesties geïntroduceerd aan de hand van de ervaringen van R-Urban, een project van het Atelier d'Architecture Autogérée als een op commons gebouwd netwerk van civiele veerkracht. R-Urban laat zien hoe architecten, ontwerpers en andere actoren kunnen samenwerken met burgers en gemeenten om stedelijke commons te ontwerpen en te beheren. Die commons kunnen oplossingen bieden voor het complexe transitieproces naar meer veerkrachtige bestuursvormen op verschillende schalen, van de buurt tot de stad, de regio en verder.

Interesse? Afspraak voor de inaugurele rede op 10 maart om 14.30 uur in de Bibliotheek Solvay, op Belliardstraat 137 in 1040 Brussel.

Daarna volgen nog vier lessen en twee workshops.

Info en inschrijvingen: https://bsi.brussels/nl/event/inaugurele-les-bsi-citydev-brussels-leerstoel-2023/