Skip to main content

Parkeerplaatsen in Dubrucq

Er staan twee ondergrondse parkeerplaatsen te koop in residentie Dubrucq, Jean Dubrucqlaan 237 in 1080 Sint-Jans-Molenbeek.

De parkeerplaatsen zijn onderworpen aan de voorwaarden van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 september 2013.

Hebt u interesse? Neem dan contact op met mevrouw Vanessa Cappendyck: vcappendyck@citydev.brussels of 02 422 52 33.

 

Nuttige documenten
Adres

avenue Jean Dubrucq 237
1080 Molenbeek-Saint-Jean
België

Toegangsvoorwaarden: wie kan er een citydev.brussels-woning kopen?

Ik schrijf me in als kandidaat-koper

Kopers-bewoners moeten aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • minstens 18 jaar zijn op de datum van de aankoop
  • alleen of samen met hun echtgenoot/echtgenote of met de persoon met wie ze samenwonen op het ogenblik van de aankoop in België geen onroerende goederen bezitten of in vruchtgebruik hebben die hoofdzakelijk bestemd zijn voor bewoning
  • op het moment van de aankoop in België onderworpen zijn aan de personenbelasting
  • zich ertoe verbinden om binnen de 6 maanden na de overhandiging van de sleutels hun hoofdverblijfplaats te vestigen in de aangekochte woning en ze gedurende een termijn van 20 jaar te bewonen alleen of samen met hun echtgenoot/echtgenote of met de persoon met wie ze samenwonen
  • voor het referentiejaar geen gezamenlijk belastbaar inkomen hebben genoten dat hoger ligt dan de volgende bedragen: maximaal gezinsinkomen