Skip to main content
De stad van morgen bouwen we vandaag

Grondels is het derde huizenblok van CityGate I. Dat is een groot vernieuwbouwproject tussen de Dokter Kubornstraat, de Tweestationsstraat en de Goederenstraat in Anderlecht. CityGate I omvat drie huizenblokdelen die vernoemd zijn naar de omliggende straten: Kuborn, Goederen en Grondels.

CityGate I – Grondels past in het overkoepelende CityGate-project, dat een nieuwe impuls wil geven aan het zuidwesten van de Kuregemwijk in Anderlecht en er in het kader van duurzaam wijkcontract Kanaal-Zuid gemengde projecten wil ontwikkelen.

Grondels ligt tussen het Grondelsplein, de Prévinairestraat en de Grondelsstraat. 

Het gebouw heeft een hoefijzervorm. Samen met de galerijen naar de appartementen zorgt dat binnenin voor een harmonieuze sfeer. En daar blijft het niet bij: de uitgesproken vorm van het gebouw zet al krijtlijnen uit voor  de toekomstige inrichting van het Grondelsplein.

Grondels telt 35 appartementen: 20 met twee slaapkamers, 14 met drie slaapkamers en 1 met vier slaapkamers. Elk appartement heeft een terras en een kelder.

Zicht vanaf het kruispunt van de Prévinairestraat en de Grondelsstraat
Zicht vanaf de Grondelsstraat
Medisch centrum
Zicht binnen in het huizenblok

Op het gelijkvloers is er een geïntegreerd welzijns- en gezondheidscentrum (GWGC).

In Grondels zijn er verder ondergrondse parkeerplaatsen voor auto’s en motors, en fietsstaanplaatsen.

Op het dak komen serres en planten. Het is er dus heerlijk vertoeven voor de mede-eigenaars.

Nuttige documenten
Adres

Grondelsplein
Prévinairestraat en Grondelsstraat
1070 Anderlecht
België

Toegangsvoorwaarden: wie kan er een citydev.brussels-woning kopen?

Ik schrijf me in als kandidaat-koper

Kopers-bewoners moeten aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • minstens 18 jaar zijn op de datum van de aankoop
  • alleen of samen met hun echtgenoot/echtgenote of met de persoon met wie ze samenwonen op het ogenblik van de aankoop in België geen onroerende goederen bezitten of in vruchtgebruik hebben die hoofdzakelijk bestemd zijn voor bewoning
  • op het moment van de aankoop in België onderworpen zijn aan de personenbelasting
  • zich ertoe verbinden om binnen de 6 maanden na de overhandiging van de sleutels hun hoofdverblijfplaats te vestigen in de aangekochte woning en ze gedurende een termijn van 20 jaar te bewonen alleen of samen met hun echtgenoot/echtgenote of met de persoon met wie ze samenwonen
  • voor het referentiejaar geen gezamenlijk belastbaar inkomen hebben genoten dat hoger ligt dan de volgende bedragen: maximaal gezinsinkomen