Skip to main content

Ingenieur gespecialiseerd in speciale technieken (m/v/x) – voltijdse arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

UW OPDRACHT

U staat het departementshoofd bij in de voorbereiding en opvolging van technische projecten (HVAC, elektriciteit, sanitair en energie) in de bedrijfsgebouwen van de algemene directie Economische Expansie, voor zowel renovatie- als nieuwbouwprojecten. U moet zich naargelang het geval kunnen profileren als globale langetermijnpartner of als iemand die ad-hocoplossingen aanreikt voor specifieke problemen. 

U ondersteunt ook het departementshoofd Beheer-TIP (technische-interventiepool) bij het beheer van het vastgoedpatrimonium van citydev.brussels: u geeft advies, verleent expertise en reikt in het veld oplossingen aan.

UW ACTIVITEITEN

 • U staat in voor de voorbereiding en organisatie van overheidsopdrachten voor technische audits van bestaande gebouwen die eigendom zijn van citydev.brussels.
 • U kunt advies verlenen over de te plannen renovatiewerken in een bestaand gebouw en die werken sturen.
 • U stelt mee de bestekken (technische bepalingen) en technische documenten op voor de uitvoering van bouw-, renovatie- en verbouwingswerken, grote onderhoudswerken of bodemsaneringswerken.
 • U analyseert mee de offertes vanuit technisch oogpunt.
 • U verzorgt de voorbereiding en opvolging van de procedures voor overheidsopdrachten voor diensten en werken, voornamelijk in het kader van de renovatie van bestaande gebouwen.
 • U volgt de studies en werken op en controleert de uitvoering ervan op het terrein. U woont hiervoor de studie- en werfvergaderingen bij.
 • U waakt over het toegekende budget voor de werken of diensten, en volgt de betalingen op.
 • U identificeert en meldt eventuele problemen en formuleert oplossingen.
 • U neemt deel aan de voorlopige en definitieve opleveringen.
 • U staat in voor de administratieve taken en het beheer van de informatie en documenten die nodig zijn voor de opdracht (nota’s, planningen ... opstellen).

UW PROFIEL

Toegangsvoorwaarden 

 • U behaalde een universitair diploma (burgerlijk of industrieel ingenieur gespecialiseerd in elektriciteit, elektromechanica of bouwkunde).
 • U deed 5 tot 10 jaar ervaring op in de bouwsector.
 • U beschikt over rijbewijs B.

Beroepscompetenties 

 • U hebt kennis van speciale technieken (HVAC, elektriciteit, sanitair, energie).
 • U bent vertrouwd met de reglementering inzake overheidsopdrachten, stedenbouw en bouwwerken.
 • Projectbeheer is u niet vreemd.
 • U communiceert zowel schriftelijk als mondeling vlot in het Nederlands en/of in het Frans.
 • Tweetaligheid en goede kennis van Brussel zijn pluspunten.

Gedragscompetenties 

 • U hebt verantwoordelijkheidszin.
 • U werkt georganiseerd.
 • U bent resultaat- en dienstgericht.
 • U stelt zich proactief op.
 • U kunt tegen stress.
 • U bent leergierig.
 • U bent een teamspeler die ook autonoom aan de slag kan

ONS AANBOD

 • voltijdse  arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd;
 • gezond evenwicht tussen werk en privéleven (minstens 35 jaarlijkse vakantiedagen + 10,5 dag recuperatie om de 40-urenweek te compenseren + mogelijkheid om te telewerken na akkoord van de verantwoordelijke);
 • loon volgens het niveau van het diploma (weddeschaal A101, geïndexeerd brutojaarloon tussen 39.675,64 euro en 79.250,31 euro, plus vakantiegeld en een eindejaarspremie);
 • verrekening van alle anciënniteit in de openbare sector en van maximum 6 jaar anciënniteit in de privésector;
 • tal van voordelen: maaltijdcheques, diverse premies (levensduurtepremie als u in Brussel bent gedomicilieerd, ingenieurs- en architectentoelage na 1 jaar anciënniteit, tweetaligheidspremie als u een SELOR-attest behaalde), terugbetaling woon-werkverkeer (openbaar vervoer, fiets), voordelige hospitalisatieverzekering ...;
 • een dynamische, geëngageerde en gemoedelijke werkomgeving, want dat zijn de drie kernwaarden van citydev.brussels.

GAAT U DE UITDAGING AAN?

Bent u geïnteresseerd in deze functie en beantwoordt u aan het profiel? Stuur dan tegen 14 november 2021 uw cv, uw motivatiebrief en een kopie van uw diploma naar:

via e-mail: jobs@citydev.brussels

of met de post:

citydev.brussels – departement Hrm

Gabrielle Petitstraat 6

1080 Brussel

 

citydev.brussels moedigt iedereen aan om te solliciteren, ongeacht afkomst, huidskleur, geslacht, leeftijd, seksuele geaardheid, geloofs- of filosofische overtuiging, of handicap. Redelijke aanpassingen kunnen worden gevraagd. Vermeld ze in uw motivatiebrief.