citydev.brussels - CityGate I

CityGate I

Soort project : 

Mixte

Context

CityGate I is een grootschalig vernieuwbouwproject dat komt tussen de Dokter Kubornstraat, de Tweestationsstraat en de Goederenstraat. Het omvat drie huizenblokdelen, die vernoemd zijn naar een van de omliggende straten: Kuborn, Goederen en Grondels.

Voor CityGate I gebeurde er in nauwe samenwerking met de gemeente Anderlecht en het gewest een stedenbouwkundige reflectie, die in een masterplan werd gegoten. Dat plan wil een nieuwe stadsstructuur creëren vlak bij het dichte weefsel van de Kuregemwijk als verbinding tussen de site en de wijken rondom. De bedoeling is om onder meer de openbare ruimte opnieuw aan te leggen en een echt gemengde wijk te bouwen, die inspeelt op de nood aan woningen, economische activiteiten en voorzieningen. Zo versterkt CityGate I de stedenbouwkundige en sociale cohesie en wordt het project het scharnier tussen de Kuregemwijk, het Zuidstation en de toekomstige projecten aan het kanaal.

Kuborn, het eerste huizenblokdeel in CityGate I, is momenteel in aanbouw. Er worden 118 geconventioneerde woningen en een handelsruimte van 444 m² gebouwd op de hoek met de Tweestationsstraat.

Het tweede huizenblok van CityGate I, Goederen, ligt tussen de spoorweg en de Goederenstraat. Het bijzonder veelzijdige programma omvat 96 geconventioneerde woningen, een gemeentecrèche (die wordt gefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling), ruimten voor productieactiviteiten en polyvalente ruimten (handel, kantoren, voorzieningen ...). Daarnaast is er ook plaats voor iets nieuws op het vlak van gemengdheid: het multifunctioneel gebouw. In zo'n gebouw wordt woongelegenheid samengebracht met de meest uiteenlopende activiteiten. Het bestaat daarom uit repetitieve modulaire ruimten. De verdeling tussen de verschillende bestemmingen is procentueel vastgelegd in het masterplan en vooral in de verkavelingsvergunning. 

Grondels, het derde huizenblok, op de hoek van de Grondelsstraat met de Prévinairestraat, is bestemd voor 4.400 m² geconventioneerde woningen en een geïntegreerd sociaal en gezondheidscentrum van ongeveer 1.500 m². Het geïntegreerd sociaal en gezondheidscentrum zou zowel een medisch centrum als een ONE-kantoor moeten omvatten. Hiervoor werkt citydev.brussels nauw samen met Dokters van de Wereld. Dat kreeg van het EFRO subsidies om het medische luik van het project te bouwen. Het geïntegreerd sociaal en gezondheidscentrum moet onder meer de gezondheidszorg in de Brusselse probleemwijken verbeteren.

Daarnaast werkt citydev.brussels samen met het gewest en de gemeente Anderlecht aan een eenvormige inrichting van de openbare ruimten in de wijk. Zo zal het Grondelsplein in dezelfde geest worden aangelegd als de openbare ruimten die worden ontwikkeld in het kader van de uitvoering van het BBP Biestebroek.

[GALLERY]

Partners

Kuborn

 • Architect: BURO II Archi+I 
 • Projectontwikkelaar: Pargesy - Kempenland - Belfius Immo

Goederen

 • Architect: A2M, Urban Platform, ORG
 • Projectontwikkelaar: Kairos

Grondels

 • Architect: BAEB
 • Projectontwikkelaar: Immo Louis De Waele

Planning

Kuborn

 • Start van de werken: augustus 2017
 • Einde van de werken: eind 2020 (schatting)

Goederen

 • Gunning van de opdracht: juni 2018
 • Start van de werken: februari 2021 (schatting)
 • Einde van de werken: oktober 2022 (schatting)

Grondels

 • Gunning van de opdracht: oktober 2018
 • Aanvraag van de stedenbouwkundige vergunning: februari 2019
 • Uitreiking van de vergunning: eind 2019 - begin 2020 
 • Start van de werken: juni 2020 (schatting)

Adres : 

Dokter Kubornstraat
Tweestationsstraat
1070 Anderlecht
België