Twee van onze sites bekroond met label 'Réseau Nature Entreprises'

21/05/2019

Duurzame ontwikkeling staat centraal in al onze projecten. Daarom passen we al jaren een gedifferentieerd beheer toe op onze onbebouwde gronden in het Brussels Gewest waar zich later nieuwe bedrijven zullen vestigen. Door dat beheer hoeft er slechts 2 keer per jaar te worden gemaaid. Zo kan er spontane vegetatie ontstaan die een grote variatie aan diersoorten herbergt en voedt.

Kwaliteitsvolle groene ruimten die niet bestemd zijn voor bebouwing en waarvoor een natuurbeheerplan met langetermijnacties noodzakelijk is, worden op een andere manier beheerd. Onze inspanningen om die ruimten nieuw leven in te blazen en de natuur haar gang te laten gaan, werden opgemerkt door natuurbeschermingsorganisatie Natagora, die als doel heeft een netwerk van natuursites te creëren in Brussel en Wallonië. De organisatie erkent met het label 'Réseau Nature' de biologische waarde van sites. Dat label is bestemd voor ondernemingen die meewerken aan het groene netwerk en zich ertoe verbinden de voorkeur te geven aan inheemse planten en de spontaniteit van de natuur te bevorderen.

Natagora kende het label toe aan 2 van onze sites:

  • het Sint-Lendriksbos, in het noorden van Brussel (De Béjarlaan);
  • de natuurgebieden van bedrijvenpark Erasmus-Zuid (Lennikse Baan).

De Sint-Lendrikssite is hoofzakelijk bebost, met karakteristieke ondergroei en een waterbron die uitmondt in de vijver.
De groene ruimten van Erasmus-Zuid worden gekenmerkt door grasland, een vijver, drasland, indrukwekkende knotwilgen en een van de laatste hoogstammige boomgaarden in Brussel.

Het onderhoud van het Sint-Lendriksbos en van de boomgaard van Erasmus-Zuid wordt toevertrouwd aan maatwerkbedrijf La Ferme Nos Pilifs.