Start van de werken om de Blue Star-site te verbouwen tot Brusafe, de toekomstige Gewestelijke School voor de Veiligheids-, Preventie- en Hulpdienstberoepen

6/06/2019

De werken voor de heraanleg van de Blue Star-site in Brussel-Stad (Haren) zijn gestart. In Brusafe, de toekomstige Gewestelijke School voor de Veiligheids-, Preventie- en Hulpdienstberoepen, komen op termijn vier verschillende scholen samen: de Gewestelijke en Intercommunale Politieschool (GIP), het Opleidingscentrum van de Brusselse Brandweer (OCBB), het Instituut voor de Opleiding in de Dringende Medische Hulpverlening (IODMH) en de Gewestelijke School voor Openbaar Bestuur (GSOB). Tegen eind 2019 neemt de school haar intrek in nieuwe voorlopige lokalen op de site.

In 2017 vroeg de Brusselse Hoofdstedelijke Regering citydev.brussels om de Blue Star-site in de Zweefvliegtuigstraat in Haren aan te kopen. De instelling kreeg daarbij ook een opdracht van gedelegeerd bouwheerschap voor de aanleg van de site waar de toekomstige Gewestelijke School voor de Veiligheids-, Preventie- en Hulpdienstberoepen (Brusafe) moet komen.

Nu zijn de heraanlegwerken gestart. De bouw van de infrastructuur voor Brusafe verloopt in twee fases. Eerst wordt een deel van de gebouwen heringericht zodat Brusafe ze vanaf eind 2019 tijdelijk kan betrekken (fase 1). Vervolgens gaan 3 andere gebouwen tegen de grond en wordt de volledige, definitieve school gebouwd met alles wat nodig is voor de theoretische en praktijkopleidingen (fase 2). In totaal beslaat het Blue Star-complex een vloeroppervlakte van zo'n 25.000 m².