Gezocht: promotors die woonprojecten willen bouwen in het Brussels Gewest via de drie projectoproepen van citydev.brussels

26/06/2019

De projectoproepen zijn voor projecten van 25 tot meer dan 100 geconventioneerde woningen.

In het kort houdt de projectoproep in dat citydev.brussels samenwerkt met promotors die een woonproject op stapel hebben staan en een deel daarvan willen bestemmen voor geconventioneerde woningen voor middeninkomens. De projectontwikkelaar ontwikkelt en financiert het project. citydev.brussels evalueert de projecten op basis van een aantal criteria (stedenbouwkundige en architecturale kwaliteit, prijs en uitvoeringsplanning), gunt de oproep en verstrekt daarna subsidies voor de geconventioneerde woningen.

De projectoproepen die citydev.brussels dit jaar uitschrijft, bestaan uit drie categorieën die elk nog eens onderverdeeld zijn in twee soorten: op verontreinigde grond en op schone grond.

De eerste categorie is voor projecten met 25 tot 50 geconventioneerde woningen. Sociale gemengdheid – de combinatie van geconventioneerde woningen en woningen tegen vrije prijs of sociale woningen – wordt in deze categorie aanbevolen. Naargelang de locatie moedigt citydev.brussels projecten met diverse bestemmingen aan (winkel, crèche ...).

De tweede categorie is voor projecten met 51 tot 100 geconventioneerde woningen. Hier is sociale gemengdheid verplicht. Diversiteit van bestemmingen is ook vereist, naargelang de ligging.

De derde categorie is voor projecten met meer dan 100 geconventioneerde woningen. Zowel sociale gemengdheid als diversiteit van bestemmingen is in deze categorie verplicht.

Voor meer informatie kunt u terecht bij Olivier Mylle op het nummer 02 422 52 21.

Het bestek is binnenkort beschikbaar op onze pagina Overheidsopdrachten.

Deadline voor de indiening van de offertes: 16 september 2019.