Skip to main content
citydev.brussels – Mairesse Garden – vue arriere - © Urban Platform.jpg
Uw eigen woning in Brussel kopen

Vind de woning van uw dromen met citydev.brussels! Bij ons vindt u nieuwbouwwoningen tegen verlaagde prijs: 30 % van de prijs betaalt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Ontdek onze projecten, schrijf u in als kandidaat-koper en word een van de volgende gelukkige eigenaars!

Hoe word ik eigenaar?

Hoe vind ik een woning?

 

Ik schrijf me in als kandidaat-koper

Superficie entre
Mots-clés

De Economische Expansie heeft als opdracht de economische ontwikkeling en de werkgelegenheid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te ondersteunen.

Binnen die algemene directie staat u het departementshoofd Ontwikkeling en Realisatie bij in de ontwikkeling van vastgoedprojecten voor bedrijven (bedrijfssites en -gebouwen).

U behoort tot de Nederlandse taalrol (of bent perfect tweetalig), behaalde een masterdiploma Rechten en bent geboeid door het voorbereiden en beheren van specifieke juridische dossiers in de domeinen handelsrecht, vastgoedrecht en notariaat. U kunt zich perfect mondeling en schriftelijk uitdrukken en onderhandelt moeiteloos met spelers uit zowel de openbare als de privésector. Algemene kennis van publiekrecht en de procedures inzake overheidsopdrachten zijn belangrijke pluspunten.

Samen met de directeur van het departement en haar team beheert u juridische dossiers, geeft u juridisch advies over verschillende materies en stelt u uiteenlopende juridische teksten op.

Je voert mee de communicatiestrategie voor de drie cityfabs uit onder leiding van de projectverantwoordelijke en in nauwe samenwerking met het departement Communicatie van citydev.brussels.
De cityfabs zijn openbare fablabs in Brussel, die ernaar streven:
• de cultuur van het maken te stimuleren;
• het Brusselse productie-ecosysteem te ondersteunen.
Doel van de communicatiestrategie is om rond de cityfabs een community uit te bouwen door de doelgroep content op maat aan te bieden. Die content wordt voornamelijk verspreid via digitale platformen (website en sociale media).

Burgers verwachten dat overheidsinstellingen transparant zijn. Transparantie schept vertrouwen – het is er een voorwaarde voor.

U staat het departementshoofd bij in de voorbereiding en opvolging van technische projecten (HVAC, elektriciteit, sanitair en energie) in de bedrijfsgebouwen van de algemene directie Economische Expansie, voor zowel renovatie- als nieuwbouwprojecten. U moet zich naargelang het geval kunnen profileren als globale langetermijnpartner of als iemand die ad-hocoplossingen aanreikt voor specifieke problemen.
U ondersteunt ook het departementshoofd Beheer-TIP (technische-interventiepool) bij het beheer van het vastgoedpatrimonium van citydev.brussels: u geeft advies, verleent expertise en reikt in het veld oplossingen aan.

Subscribe to

Projecten in de kijker

LionCity

Begin 2019 besloot Ahold Delhaize zijn logistieke en distributieactiviteiten samen te brengen in Zellik (Asse). Het gevolg? De groep zette de historische zetel van Delhaize in Sint-Jans-Molenbeek (Ossegem) te koop. Nu wacht de ruim 44.000 m² grondoppervlakte een nieuwe bestemming. 

CityGate II - Klein Eiland

In november 2015 kochten we de oude medicijnenfabriek van Vesdre Continental om er een grootschalig project te bouwen dat een voorbeeldfunctie vervult op het vlak van sociale en functionele gemengdheid.

Kerncijfers

Kerncijfers
210 ha grond in beheer 236.160 m2 gebouwen in eigendom 475 gevestigde bedrijven 4.441 woningen gebouwd sinds 1988

 

Facebook
Partenaires