Skip to main content
Woningen te koop, woningen te huur

Go West

Pierre Van Humbeeckstraat
1080 Sint-Jans-Molenbeek
België

Go West ligt in Sint-Jans-Molenbeek tussen de Ninoofsesteenweg, de Pierre Van Humbeekstraat en de Edmond Bonehillstraat. De ligging is ideaal: op een knooppunt van verschillende tram-, bus- en metrolijnen (Weststation).

Ontdekken

NovaCity I

Tussen de Klaverstraat,
de Bergense Steenweg en de spoorweg
1070 Anderlecht
België

NovaCity I ligt tussen de Klaverstraat, de Bergense Steenweg en de spoorweg in Anderlecht.

Ontdekken

Parkeerplaatsen in City Dox

Ontwikkelingsstraat
Industrielaan
1070 Anderlecht
België

Ontwikkelingsstraat en Industrielaan

City Dox is een gloednieuwe wijk met woningen, een rusthuis, serviceflats, winkels en bedrijfsruimten in een groene omgeving met parken en tuinen. De ligging is ideaal: aan de rand van de stad en naast het kanaal.

Ontdekken

Toegangsvoorwaarden: wie kan er een citydev.brussels-woning kopen?

Ik schrijf me in als kandidaat-koper

Kopers-bewoners moeten aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • minstens 18 jaar zijn op de datum van de aankoop
  • alleen of samen met hun echtgenoot/echtgenote of met de persoon met wie ze samenwonen op het ogenblik van de aankoop in België geen onroerende goederen bezitten of in vruchtgebruik hebben die hoofdzakelijk bestemd zijn voor bewoning
  • op het moment van de aankoop in België onderworpen zijn aan de personenbelasting
  • zich ertoe verbinden om binnen de 6 maanden na de overhandiging van de sleutels hun hoofdverblijfplaats te vestigen in de aangekochte woning en ze gedurende een termijn van 20 jaar te bewonen alleen of samen met hun echtgenoot/echtgenote of met de persoon met wie ze samenwonen
  • voor het referentiejaar geen gezamenlijk belastbaar inkomen hebben genoten dat hoger ligt dan de volgende bedragen: maximaal gezinsinkomen