Skip to main content

Projectontwikkelaar

UW OPDRACHT

De Economische Expansie heeft als opdracht de economische ontwikkeling en de werkgelegenheid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te ondersteunen.

Binnen die algemene directie staat u het departementshoofd Ontwikkeling en Realisatie bij in de ontwikkeling van vastgoedprojecten voor bedrijven (bedrijfssites en -gebouwen).

UW ACTIVITEITEN

 • U helpt renovatie-, bouw- en aanlegprogramma’s bepalen en voert daarvoor de nodige haalbaarheids- en architectuurstudies uit (of u laat die uitvoeren). Daarbij volgt u de procedures voor en reglementering inzake overheidsopdrachten.
 • U organiseert overheidsopdrachten voor diensten en werken, en promotieopdrachten. U stelt bestekken op, schrijft opdrachten uit, analyseert offertes ...
 • U overlegt met de verschillende actoren uit de private en publieke sector (architecten, studiebureaus, gewestelijke en gemeentelijke diensten, diensten van citydev.brussels …) om de nodige stedenbouwkundige vergunningen te verkrijgen.
 • U volgt het budget en de betalingen op voor de uitvoering van werken of de levering van diensten.
 • U staat in voor de werfopvolging: u neemt deel aan de werfvergaderingen, controleert de uitvoering op het terrein, beheert de voorlopige en definitieve opleveringen, controleert de planningen en de kosten van de werken, en kijkt de documenten (technische fiches ...) na.
 • U verzorgt de administratieve taken en beheert de informatie en documenten die bij uw opdracht horen (u stelt nota’s, planningen ... op).

UW PROFIEL

Toegangsvoorwaarden
 • U behaalde een universitair diploma (architect of gelijkaardig).
 • U deed al ervaring op in de bouwsector (renovatie- en bouwwerken). Bijzondere interesse voor de uitvoeringsfase (waarin u het uitvoeringsdossier, de bouwwerken en het financiële beheer van de werken opvolgt)? Dat komt goed uit.
 • U hebt een rijbewijs B.
Beroepscompetenties 
 • U kunt werfvergaderingen leiden en onderhandelen.
 • U bent vertrouwd met de reglementering inzake overheidsopdrachten, stedenbouw en bouwwerken.
 • Projectbeheer is u niet vreemd.
 • U drukt zich zowel schriftelijk als mondeling vlot uit in het Nederlands en/of het Frans.
 • Tweetaligheid en goede kennis van Brussel zijn troeven.
Gedragscompetenties
 • U werkt gestructureerd.
 • U hebt zin voor analyse.
 • U bent proactief.
 • U bent stressbestendig.
 • U hebt verantwoordelijkheidszin.
 • U bent communicatief en vlot in de omgang.
 • U bent leergierig.
 • U bent een teamspeler die ook zelfstandig aan de slag kan.

ONS AANBOD

 • voltijdse arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd;
 • evenwicht tussen werk en privéleven (minstens 35 jaarlijkse vakantiedagen + 10,5 dag recuperatie om de 40-urenweek te compenseren + mogelijkheid om te telewerken na akkoord van de verantwoordelijke);
 • loon volgens het niveau van het diploma (weddeschaal A101, geïndexeerd brutojaarloon tussen 39.675,64 euro en 79.250,31 euro, plus vakantiegeld en eindejaarspremie);
 • verrekening van alle anciënniteit in de openbare sector en van maximaal 6 jaar anciënniteit in de privésector;
 • tal van voordelen: maaltijdcheques, diverse premies (levensduurtepremie als u in Brussel bent gedomicilieerd, tweetaligheidspremie als u een Selor-attest behaalde, ingenieurs- en architectentoelage na 1 jaar anciënniteit), terugbetaling woon-werkverkeer (openbaar vervoer, fiets), voordelige hospitalisatieverzekering ...
 • een dynamische, geëngageerde en gemoedelijke werkomgeving, want dat zijn de drie kernwaarden van citydev.brussels.

GAAT U DE UITDAGING AAN?

Spreekt de functie u aan en hebt u het profiel dat we zoeken? Bezorg ons dan vóór 31 december 2021 uw cv, motivatiebrief en een kopie van uw diploma.

Per e-mail: jobs@citydev.brussels

Of met de post:

citydev.brussels – departement Hrm
Gabrielle Petitstraat 6
1080 Brussel 

citydev.brussels moedigt iedereen aan om te solliciteren, ongeacht afkomst, huidskleur, geslacht, leeftijd, seksuele geaardheid, geloofs- of filosofische overtuiging, of handicap. Redelijke aanpassingen kunnen worden gevraagd. Vermeld ze in uw motivatiebrief.