Skip to main content
Toegestaan zijn: letters, cijfers, spatie, punt, koppelteken, aanhalingsteken of onderstrepingsteken.
Geef een geldig e-mailadres op. Alle e-mails van het systeem zullen naar dit adres verzonden worden. Het e-mailadres wordt niet openbaar gemaakt en wordt alleen gebruikt als u een nieuw wachtwoord wilt aanvragen of als u nieuws of herinneringen via e-mail wilt ontvangen.
Geef in beide velden een wachtwoord op voor het nieuwe account.

Digitale inschrijving in het register van kandidaat-kopers

Contact
Persoon 1
Aanspreking
Persoon 2
Aanspreking
Adres
E-mailadres
Algemene inlichtingen
Welk soort woning zoekt u?
Wilt u een garage?
Werkt u in Brussel?

Deze inlichtingen worden ter informatie gevraagd om de verwachtingen inzake woongelegenheid in kaart te brengen. citydev.brussels kan hiermee vervolgens rekening houden bij de ontwikkeling van haar projecten. Uw antwoord beperkt uw keuzemogelijkheden niet. U bent immers helemaal niet verplicht de woning te kopen die beantwoordt aan uw huidige zoekcriteria. citydev.brussels brengt alle kandidaat-kopers op de hoogte van de commercialisering van elk ontwikkeld project.

Inschrijving
Voorwaarden

Toegangsvoorwaarden

Vooraleer hij zich inschrijft, moet de kandidaat op de hoogte zijn van de verkoopvoorwaarden opgelegd door de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Elke kandidaat mag slechts één aanvraag tot inschrijving indienen.
De inschrijving gebeurt op naam. De kandidaat kan geenszins de naam van de ingeschreven persoon wijzigen of de inschrijving overdragen op een derde, ook al is deze persoon een familielid.
De naam, voornaam en geboortedatum moeten exact overeenstemmen met de inlichtingen op het identiteitsbewijs.
De kandidaat kan de naam van een tweede persoon meedelen met wie hij de woning wil kopen.

Communicatiewijze

De kandidaat moet de wijze kiezen waarop hij wenst te communiceren met citydev.brussels (ofwel via de post ofwel via e-mail). Hij kan de brieven van citydev.brussels dus niet via e-mail én via de post ontvangen.

Wijziging van persoonsgegevens

De kandidaat moet citydev.brussels op de hoogte brengen van elke wijziging van de persoonsgegevens die hij bij zijn inschrijving meedeelde.
De kandidaat kan zijn gegevens online wijzigen aan de hand van zijn inschrijvingsnummer. Dit geldt niet voor de naam, de voornaam, de geboortedatum en het e-mailadres van de eerste persoon. Hij moet dit schriftelijk aanvragen. Op die manier wordt vermeden dat een derde persoon deze gegevens wijzigt.

Hernieuwing van de inschrijving

citydev.brussels voert elk jaar in januari een update uit van het register van kandidaatkopers. Elke geldig ingeschreven kandidaat ontvangt naargelang het geval een brief of een e-mail met de vraag zijn inschrijving te bevestigen.
Deze update is niet van toepassing op de kandidaten die hun belangstelling bevestigd of die hun inschrijving via internet geraadpleegd of gewijzigd hebben in het jaar voorafgaand aan de update. Dit verzoek tot update wordt hen niet opgestuurd.
Kandidaten die een vraag tot update ontvangen hebben, moeten hun inschrijving bevestigen binnen de drie maanden vanaf de ontvangst van deze brief of e-mail. Indien ze niet tijdig antwoorden, wordt hun inschrijving in het register geschrapt.

Schrapping

Een kandidaat kan geschrapt worden in het register indien:

  • hij zijn inschrijving niet bevestigt binnen de drie maanden na de vraag tot jaarlijkse update;
  • hij citydev.brussels niet op de hoogte brengt van elke adreswijziging (via de post of per e-mail).

Reactivering van geschrapte kandidaten

De raad van bestuur van citydev.brussels kan beslissen om een inschrijving die geschrapt werd te reactiveren na een schriftelijke en gemotiveerde aanvraag van de kandidaat. De kandidaat moet wel het feitelijke bewijs leveren (attest van de post, proces-verbaal van de politie, ...) dat hij de brief niet ontvangen heeft. Door de reactivering behoudt de kandidaat zijn oorspronkelijke volgorde in het register.
Een kandidaat die reeds meer dan een jaar geschrapt is, kan niet gereactiveerd worden.
De gereactiveerde kandidaat komt niet meer in aanmerking voor verkopen die startten tussen de schrapping en de reactivering.
citydev.brussels stelt alles in het werk om het verzenden van de post en e-mails te waarborgen en betrouwbaar te maken. citydev.brussels kan niet aansprakelijk gesteld worden voor vertraging of verlies van een brief of het niet verzenden van een e-mail.